mozilla
Your Search Results

  window.navigator.userAgent

  Yhteenveto

  Palauttaa nykyisen selaimen user agent -merkkijonon.

  Syntaksi

  var ua = window.navigator.userAgent;
  

  Arvo

  ua tallentaa nykyisen selaimen user agent -merkkijonarvon.

  Ominaisuus window.navigator.userAgent on read-write-arvo; sillä ei ole oletusarvoa.

  Merkkijono user agent rakennetaan muotorakenteeseen, joka koostuu useasta tieto-osiosta. Jokainen näistä osista tulee muista navigator-ominaisuuksista, jotka käyttäjä voi myös asettaa. Gecko-perustaiset selaimet noudattavat seuraavaa rakennetta:

  userAgent = appCodeName/appVersion number (Platform; Security; OS-or-CPU; 
  Localization; rv: revision-version-number) product/productSub 
  Application-Name Application-Name-version
  

  Esimerkki

  alert(window.navigator.userAgent)
  // alerts "Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:0.9.2) Gecko/20010725 Netscape6/6.1"
  

  Kommentit

  Selaintunnistus, joka perustuu user agent -merkkijono havainnointiin epäluotetttava ja sitä ei suositella, koska käyttäjä voi asettaa user agent -merkkijonon. Esimerkiksi:

  • Firefoxissa voit vaihtaa asetuksen general.useragent.override komennolla about:config. Jotkut Firefox-laajennukset tekevät sen; tämä muuttaa kuitenkin vain lähetettävän HTTP-otsakkeen, ja ei vaikuta JavaScript-koodilla suoritettuun selaimen tunnistukseen
  • Opera 6+ sallii käyttäjien asettaa selaintunnistusmerkkijono valikon kautta
  • Microsoft Internet Explorer käyttää Windows registryä
  • Safari ja iCab sallivat käyttäjien vaihtaa selaimen user agent -merkkijonoksi ennalta asetetun Internet Explorer- tai Netscape -merkkijonon valikon kautta.

  Spesifikaatio

  DOM Level 0. Not part of any standard.

  Katso myös

  Document Tags and Contributors

  Contributors to this page: khalid32, Karvjorm
  Last updated by: khalid32,
  Hide Sidebar