MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

window.navigator.language

Yhteenveto

Palauttaa selaimen kieliversiota edustavan merkkijonon.

Syntaksi

lang = window.navigator.language 

Parametrit

  • kieliversiota edustava lang-merkkijono on määritelty dokumentissa RFC 4646. Kelvollisen kielikoodin esimerkit sisältävät "en", "en-US", "fr", "es-ES", jne.

Esimerkki

if ( window.navigator.language != "en" ) {       
 doLangSelect(window.navigator.language); 
}

Selainyhteensopivuus

Ominaisuus Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Perustuki

(Yes)

Selaimesta Chrome 0.3.154 alkaen tämä ominaisuus perustuu Accept-Language HTTP header-otsakkeen arvoon.

1.0 (1.7 or earlier)

Ennen Gecko 2.0 (Firefox 4 / Thunderbird 3.3 / SeaMonkey 2.1) -selainversiota tämän ominaisuuden arvo oli osa user agent -merkkijonoa, jonka navigator.userAgent ilmoitti.

Selaimesta Gecko 5.0 (Firefox 5.0 / Thunderbird 5.0 / SeaMonkey 2.2) alkaen tämän ominaisuuden arvo perustuu Accept-Language HTTP header-otsakkeen arvoon.

Not supported

Lähimmät käytettävissä olevat (ei-standardit) ominaisuudet ovat userLanguage ja browserLanguage.

(Yes) (Yes)
Ominaisuus Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Perustuki (Yes) 1.0 (1.0)

Not supported

Lähimmät käytettävissä olevat (ei-standardit) ominaisuudet ovat userLanguage ja browserLanguage.

(Yes) (Yes)

Spesifikaatio

DOM Level 0. Ei ole spesifikaation osa.

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: AshfaqHossain, Karvjorm
 Last updated by: AshfaqHossain,