window.navigator.appName

Yhteenveto

Palauttaa selaimen nimen. HTML5-spesifikaatio sallii kaikkien selainten myös palauttaa tässä "Netscape" yhteensopivuussyistä.

Huomaa: Älä nojaa tähän ominaisuuteen oikean selainnimen palauttamiseksi. Gecko-perustaisissa selaimissa (kuten Firefox) ja WebKit-perustaisissa selaimissa (kuten Chrome ja Safari) palautettu arvo on "Netscape".

Syntaksi

appName = window.navigator.appName

Palautettu arvo

  • appName on selaimen nimi merkkijonona.

Esimerkki

alert(window.navigator.appName);
// shows the name of the browser

Spesifikaatio

Tämä oli alunperin osa DOM-tasoa 0, mutta on sen jälkeen sisällytetty HTML5-spesifikaatioon.