MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

window.navigator.appCodeName

Yhteenveto

Palauttaa nykyisen selaimen sisäisen "code"-nimen.

Syntaksi

codeName = window.navigator.appCodeName 

Parametrit

  • codeName on selaimen sisäinen nimi merkkijonona.

Esimerkki

dump(window.navigator.appCodeName);

Kommentit

Mozilla, Netscape 6, jad IE5 kaikki käyttävät sisäistä nimeä "Mozilla."

Spesifikaatio

DOM Level 0. Ei ole spesifikaation osa.

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: AshfaqHossain, Karvjorm
 Last updated by: AshfaqHossain,