mozilla
Your Search Results

  window.navigator.appCodeName

  Yhteenveto

  Palauttaa nykyisen selaimen sisäisen "code"-nimen.

  Syntaksi

  codeName = window.navigator.appCodeName 
  

  Parametrit

  • codeName on selaimen sisäinen nimi merkkijonona.

  Esimerkki

  dump(window.navigator.appCodeName);
  

  Kommentit

  Mozilla, Netscape 6, jad IE5 kaikki käyttävät sisäistä nimeä "Mozilla."

  Spesifikaatio

  DOM Level 0. Ei ole spesifikaation osa.

  Document Tags and Contributors

  Contributors to this page: AshfaqHossain, Karvjorm
  Last updated by: AshfaqHossain,
  Hide Sidebar