String.prototype.trim()

Метод trim() прибирає пробіли з обох кінців рядка. Пробілами в даному контексті є усі пробільні символи (пробіл, табуляція, нерозривний пробіл та ін.) та усі символи закінчення рядка (LF, CR, та ін.).

Синтаксис

str.trim()

Значення, що вертається

Новий рядок, що є рядком str без пробілів з обох кінців.

Опис

Метод trim() повертає рядок з прибраними пробілами з обох кінців. trim() не змінює значення самого рядка str.

Приклади

Використання trim()

Наступний приклад виводить рядок з малих літер 'ква':

var orig = '   ква  ';
console.log(orig.trim()); // 'ква'

// Ще приклад, коли .trim() прибирає пробіли лише з одного боку.

var orig = 'ква    ';
console.log(orig.trim()); // 'ква'

Поліфіл

Виконання наступного коду перед будь-яким іншим кодом створить метод trim(), якщо він недоступний початково.

if (!String.prototype.trim) {
  String.prototype.trim = function () {
    return this.replace(/^[\s\uFEFF\xA0]+|[\s\uFEFF\xA0]+$/g, '');
  };
}

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.trim' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
trimChrome Full support 4Edge Full support 12Firefox Full support 3.5IE Full support 9Opera Full support 10.5Safari Full support 5WebView Android Full support ≤37Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 11Safari iOS Full support 5Samsung Internet Android Full support 1.0nodejs Full support 0.1.100

Legend

Full support  
Full support

Див. також