Set

Переклад цієї статті ще не завершено. Будь ласка, допоможіть перекласти цю статтю з англійської мови

Об'єкт Set дає можливість зберігати значення будь-якого типу, будь то примітивні значення чи посилання на об'єкт.

Синтаксис

new Set([iterable]);

Параметри

iterable
Якщо передається об'єкт, що ітерується, то всі його елементи будуть додані до нового Set. Якщо цей параметр не визначений або має значення null, тоді новий Set буде порожнім.

Значення, що повертається

Новий об'єкт Set.

Опис

Об'єкти Set  - це колекції унікальних значень. Ви можете перебирати елементи Set у порядку вставки. Одне значення в Set може зустрічатися лише один раз; воно є унікальним в колекції Set.

Еквівалентність значення

Через те, що кожне значення в Set має бути унікальним, еквівалентність значення буде перевірена. У попередній версії специфікації ECMAScript це не було базовано на такому самому алгоритмі, що використовує оператор ===. Конкретніше, для Set +0 (що є суворо рівним -0 ) та -0 є різними значеннями. Проте, це було змінено у специфікації ECMAScript 2015. Дивіться більш детально про "Еквівалентність значень -0 і 0" у таблиці браузерної сумісності.

До того ж, NaN та undefined також можуть зберігатися в SetNaN вважається тим самим, що і NaN (хоча, NaN !== NaN ).

Властивості

Set.length
Значення властивості length є 0.
get Set[@@species]
Функція-конструктор, що використовується для строрення derived об'єктів.
Set.prototype
Представляє прототип для конструктора Set. Дозволяє додавання властивостей до всіх Set об'єктів.

Set instances

Усі Set сутності наслідуються від Set.prototype.

Властивості

Методи

Приклади

Використання об'єкта  Set

var mySet = new Set();

mySet.add(1); // Set { 1 }
mySet.add(5); // Set { 1, 5 }
mySet.add(5); // Set { 1, 5 }
mySet.add('some text'); // Set { 1, 5, 'some text' }
var o = {a: 1, b: 2};
mySet.add(o);

mySet.add({a: 1, b: 2}); // o має посилання на інший об'єкт, тому це ок

mySet.has(1); // true
mySet.has(3); // false, 3 не було додано в Set
mySet.has(5);       // true
mySet.has(Math.sqrt(25)); // true
mySet.has('Some Text'.toLowerCase()); // true
mySet.has(o); // true

mySet.size; // 5

mySet.delete(5); // видаляє 5 з set
mySet.has(5);  // false, 5 було видалено

mySet.size; // 4, ми щойно видалили одне значення
console.log(mySet);// Set {1, "some text", Object {a: 1, b: 2}, Object {a: 1, b: 2}}

Перебирання Set

// перебираємо елементи в set
// виводить елементи у послідовності: 1, "some text", {"a": 1, "b": 2}, {"a": 1, "b": 2} 
for (let item of mySet) console.log(item);

// виводить елементи у послідовності: 1, "some text", {"a": 1, "b": 2}, {"a": 1, "b": 2} 
for (let item of mySet.keys()) console.log(item);
 
// виводить елементи у послідовності: 1, "some text", {"a": 1, "b": 2}, {"a": 1, "b": 2} 
for (let item of mySet.values()) console.log(item);

// виводить елементи у послідовності: 1, "some text", {"a": 1, "b": 2}, {"a": 1, "b": 2} 
//(key та value тут мають одне й те саме значення)
for (let [key, value] of mySet.entries()) console.log(key);

// конвертує об'єкт Set в об'єкт Array за допомогою Array.from
var myArr = Array.from(mySet); // [1, "some text", {"a": 1, "b": 2}, {"a": 1, "b": 2}]

// наступне також буде працювати, якщо буде запущено в HTML документі
mySet.add(document.body);
mySet.has(document.querySelector('body')); // true

// конвертація між Set та Array
mySet2 = new Set([1, 2, 3, 4]);
mySet2.size; // 4
[...mySet2]; // [1, 2, 3, 4]

// Перетинання може симулюватися через
var intersection = new Set([...set1].filter(x => set2.has(x)));

// різниця може бути симульована через
var difference = new Set([...set1].filter(x => !set2.has(x)));

// Перебирання елементів Set за допомогою forEach
mySet.forEach(function(value) {
 console.log(value);
});

// 1
// 2
// 3
// 4

Імплементація базових операцій set

Set.prototype.isSuperset = function(subset) {
  for (var elem of subset) {
    if (!this.has(elem)) {
      return false;
    }
  }
  return true;
}

Set.prototype.union = function(setB) {
  var union = new Set(this);
  for (var elem of setB) {
    union.add(elem);
  }
  return union;
}

Set.prototype.intersection = function(setB) {
  var intersection = new Set();
  for (var elem of setB) {
    if (this.has(elem)) {
      intersection.add(elem);
    }
  }
  return intersection;
}

Set.prototype.difference = function(setB) {
  var difference = new Set(this);
  for (var elem of setB) {
    difference.delete(elem);
  }
  return difference;
}

//Приклади
var setA = new Set([1, 2, 3, 4]),
  setB = new Set([2, 3]),
  setC = new Set([3, 4, 5, 6]);

setA.isSuperset(setB); // => true
setA.union(setC); // => Set [1, 2, 3, 4, 5, 6]
setA.intersection(setC); // => Set [3, 4]
setA.difference(setC); // => Set [1, 2]

Зв'язок з об'єктами Array

var myArray = ['value1', 'value2', 'value3'];

// Використовуйте звичайний конструктор Set для трансформації Array у Set
var mySet = new Set(myArray);

mySet.has('value1'); // повертає true

// Використовуйте оператор spread для трансформації Set у Array.
console.log([...mySet]); // Виведе у точності такий самий Array як і myArray

Зв'язок зі Strings

var text = 'India';

var mySet = new Set(text); // Set {'I', 'n', 'd', 'i', 'a'}
mySet.size; // 5

Specifications

Specification Status Comment
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Set' in that specification.
Standard Initial definition.
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Set' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobileServer
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung InternetNode.js
SetChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 13IE Full support 11Opera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 14Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
Full support 0.12
Full support 0.10
Disabled
Disabled From version 0.10: this feature is behind the --harmony runtime flag.
Set() constructorChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 13IE Full support 11Opera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 14Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
Full support 0.12
Full support 0.10
Disabled
Disabled From version 0.10: this feature is behind the --harmony runtime flag.
addChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 13IE Partial support 11
Notes
Partial support 11
Notes
Notes Returns 'undefined' instead of the 'Set' object.
Opera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 14Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
Full support 0.12
Full support 0.10
Disabled
Disabled From version 0.10: this feature is behind the --harmony runtime flag.
clearChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 19IE Full support 11Opera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 19Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
deleteChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 13IE Full support 11Opera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 14Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
Full support 0.12
Full support 0.10
Disabled
Disabled From version 0.10: this feature is behind the --harmony runtime flag.
entriesChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 24IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 24Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
forEachChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 25IE Full support 11Opera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 25Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
hasChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 13IE Full support 11Opera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 14Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
Full support 0.12
Full support 0.10
Disabled
Disabled From version 0.10: this feature is behind the --harmony runtime flag.
Key equality for -0 and 0Chrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 29IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 9WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 29Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 4.0.0
sizeChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 19
Notes
Full support 19
Notes
Notes From Firefox 13 to Firefox 18, the size property was implemented as a Set.prototype.size() method, this has been changed to a property in later versions conform to the ECMAScript 2015 specification.
IE Full support 11Opera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 19
Notes
Full support 19
Notes
Notes From Firefox 13 to Firefox 18, the size property was implemented as a Set.prototype.size() method, this has been changed to a property in later versions conform to the ECMAScript 2015 specification.
Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
valuesChrome Full support 38Edge Full support 12Firefox Full support 24IE No support NoOpera Full support 25Safari Full support 8WebView Android Full support 38Chrome Android Full support 38Firefox Android Full support 24Opera Android Full support 25Safari iOS Full support 8Samsung Internet Android Full support 3.0nodejs Full support 0.12
@@iteratorChrome Full support 43Edge Full support 12Firefox Full support 36
Full support 36
No support 27 — 36
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named @@iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: @@iterator
No support 17 — 27
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: iterator
IE No support NoOpera Full support 30Safari Full support 9WebView Android Full support 43Chrome Android Full support 43Firefox Android Full support 36
Full support 36
No support 27 — 36
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named @@iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: @@iterator
No support 17 — 27
Notes Alternate Name
Notes A placeholder property named iterator is used.
Alternate Name Uses the non-standard name: iterator
Opera Android Full support 30Safari iOS Full support 9Samsung Internet Android Full support 4.0nodejs Full support 0.12
@@speciesChrome Full support 51Edge Full support 13Firefox Full support 41IE No support NoOpera Full support 38Safari Full support 10WebView Android Full support 51Chrome Android Full support 51Firefox Android Full support 41Opera Android Full support 41Safari iOS Full support 10Samsung Internet Android Full support 5.0nodejs Full support 6.5.0
Full support 6.5.0
Full support 6.0.0
Disabled
Disabled From version 6.0.0: this feature is behind the --harmony runtime flag.

Legend

Full support  
Full support
Partial support  
Partial support
No support  
No support
See implementation notes.
See implementation notes.
User must explicitly enable this feature.
User must explicitly enable this feature.
Uses a non-standard name.
Uses a non-standard name.

Дівіться також