Number.prototype.toFixed()

Метод toFixed() форматує число, використовуючи позначення з нерухомою крапкою.

Синтаксис

numObj.toFixed([digits])

Параметри

digits Optional
Кількість цифр після десяткової крапки; це має бути значення між 0 та 20, включно, а реалізації можуть за бажанням підтримувати ширший діапазон значень. Якщо цей аргумент пропущений, він вважається рівним 0.

Значення, що повертається

Рядок, що відображає надане число у форматі числа з нерухомою крапкою.

Винятки

RangeError
Якщо значення digits надто маленьке чи надто велике. Значення між 0 та 100, включно, не спричинять RangeError. Реалізаціям дозвонено підтримувати більші та менші значення, за вибором.
TypeError
Якщо цей метод вкликається на об'єкті, який не є об'єктом Number.

Опис

toFixed() вертає рядкове представлення об'єкта numObj, яке не використовує експоненціальне позначення і має рівно digits цифр після десяткової позиції. Число округлюється за необхідності, а дробова частина заповнюється нулями, якщо це необхідно для досягнення необхідної довжини. Якщо абсолютне значення numObj більше або дорівнює 1e+21, цей метод просто викликає Number.prototype.toString() та повертає рядок у експоненціальному позначенні.

Застереження: Числа з рухомою крапкою не здатні точно відображати усі десяткові числа у двійковому представленні. Це може призвести до неочікуваних результатів, наприклад 0.1 + 0.2 === 0.3, що вертає false .

Приклади

Використання toFixed

let numObj = 12345.6789

numObj.toFixed()    // Вертає '12346': зверніть увагу на округлення, немає дробової частини
numObj.toFixed(1)   // Вертає '12345.7': зверніть увагу на округлення
numObj.toFixed(6)   // Вертає '12345.678900': зверніть увагу на додані нулі
(1.23e+20).toFixed(2) // Вертає '123000000000000000000.00'
(1.23e-10).toFixed(2) // Вертає '0.00'
2.34.toFixed(1)    // Вертає '2.3'
2.35.toFixed(1)    // Вертає '2.4'. Зауважте, округлюється вгору
2.55.toFixed(1)    // Вертає '2.5'. Зауважте, округлюється вниз - дивіться застереження вище
-2.34.toFixed(1)    // Вертає -2.3 (через пріоритет операторів, від'ємні числові літерали не повертають рядок...)
(-2.34).toFixed(1)   // Вертає '-2.3'

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Number.prototype.toFixed' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також