User interface

Kullanım WebExtension API'leri onların işlevselliği kullanıcıya sunulabilir böylece birkaç kullanıcı arayüzü seçenekleri ile sağlandığını uzantılar. bu seçeneklerden bir özeti bu bölümde her kullanıcı arayüz seçeneği için daha ayrıntılı tanıtımıyla, aşağıda verilmiştir.

Uzantınızda mükemmel bir kullanıcı deneyimi yaratmak için bu UI bileşenlerini kullanarak tavsiye için lütfen Kullanıcı deneyimi en iyi uygulamaları makale.

UI seçeneği Açıklama Misal
Araç Çubuğu düğme (tarayıcı eylem) tıklandığında uzantısı bir olay gönderir Tarayıcı araç çubuğunda bir düğme. Varsayılan olarak, düğme tüm sekmelerin görünür. Örnek bir araç çubuğu düğmesi (tarayıcı eylem) gösteren.
Bir ile Çubuğu düğmesi açılır düğme tıklandığında o araç çubuğu tarayıcıda bir düğmeye bir açılır pencere açılır. Popup kullanıcı etkileşimi yönetir bir HTML belgesinde tanımlanmıştır. Bir araç çubuğu düğmesini pop-up örneği
Adres çubuğu düğmesi (sayfa aksiyon) tıklandığında uzantısı bir olay gönderir tarayıcının adres çubuğunda bir düğme. Varsayılan olarak, düğme tüm sekmelerin gizli. Örnek bir adres çubuğu düğmesini gösteren (sayfa aksiyon)
Bir ile Adres çubuğu düğmesi açılır düğmesi tıklandığında açılan tarayıcı adres çubuğunda bir düğmeyi bir açılır pencere. Popup kullanıcı etkileşimi yönetir bir HTML belgesinde tanımlanmıştır. Adres çubuğu düğmesinin bir popup örneği
Bağlam menü öğesi bir ya da tarayıcının bağlam menüleri daha menü öğeleri onay kutularını ve radyo düğmeleri. Ayrıca, menüler ayırıcılar ekleyerek yapılandırılabilir. menü öğeleri tıklandığında bir olay uzantısı gönderilir. bağlam menü demo örnekten bir WebExtension tarafından eklenen içerik menü öğeleri, örneği
Kenar çubuğu

Bir HTML dokümanı sayfa başına benzersiz içerik seçeneği ile, bir web sayfası yanında görüntülenen. uzantı yüklendiğinde kenar çubuğu daha sonra kullanıcının kenar çubuğu görünürlük seçimi itaat, açılır. Kenar çubuğunda içinde kullanıcı etkileşimi kendi HTML belgesi tarafından gerçekleştirilmektedir.

bir kenar çubuğu Örnek
Seçenekler sayfa Eğer kullanıcıların değişebileceğini Uzantınız için tercihlerini belirlemek sağlayan bir sayfa. kullanıcı tarayıcının eklenti yöneticisinden bu sayfaya erişebilirsiniz. Örnek favori renkleri örnekte eklenen seçenekler sayfa içeriğini gösteren.
Uzatma sayfa Uzantınızda dahil kullanın web sayfaları pencere veya sekme içindeki formları, yardım veya gerekli diğer herhangi bir içerik sağlamak. Basit bir paket sayfası örneği müstakil bir panel olarak görüntülenir.
Bildirim Geçici bildirimleri temel işletim sisteminin bildirimleri mekanizması yoluyla kullanıcıya görüntülenir. Kullanıcı bir bildirim veya bir bildirim kapanır (ya otomatik olarak veya kullanıcının isteği üzerine) tıkladığında uzantısına bir olay gönderir. Uzatma tetiklenen sistemi bildirimi Örnek
Adres çubuğu öneri Kullanıcı bir anahtar kelime girdiğinde Özel adres çubuğu önerilerinin sunun. Örnek Adres çubuğu önerilerini firefox_code_search WebExtension en özelleştirme sonucunu gösteren.
Geliştirici araçları paneli ilişkili HTML dokümanı ile bir sekme o tarayıcının geliştirici araçları görüntüler. Örnek Adres çubuğu önerilerini firefox_code_search WebExtension en özelleştirme sonucunu gösteren.

kılavuzları nasıl yapılır şu bu kullanıcı arayüzü seçeneklerden bazılarını oluşturmak için adım adım rehberlik: