Set.prototype.delete()

Metoda delete() usuwa określony element z obiektu Set.

Składnia

mySet.delete(value);

Parametry

value
Wymagany parametr. Wartość elementu, która zostanie usunięta z obiektu Set.

Zwracana wartość

true jeżeli element został pomyślnie usunięty, w innym wypadku false.

Przykłady

Użycie metody delete

var mySet = new Set();
mySet.add('foo');

mySet.delete('bar'); // Zwraca false. Brak elementu "bar" do usunięca.
mySet.delete('foo'); // Zwraca true.  Usunięto pomyślnie.

mySet.has('foo');    // Zwraca false. Element "foo" nie znajduje się już w Set.

Jak usunąć obiekt z Set:

var points = new Set(); // Tworzy Set

points.add({x: 10, y: 20}); // Dodaje obiekt do Set
points.add({x: 20, y: 30}); // Dodaje obiekt do Set

// Usuwa point, dla którego `x > 10`
points.forEach(function(point){
  if(point.x > 10){
    points.delete(point);
  }
})

Specyfikacje

Specyfikacja Status Komentarz
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Set.prototype.delete' in that specification.
Standard Początkowa definicja
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Set.prototype.delete' in that specification.
Living Standard  

Kompatybilność przeglądarek

BCD tables only load in the browser

 

 

 
 

Zobacz również