Number.prototype.toFixed()

Podsumowanie

Formatuje liczbę stosując notację stałoprzecinkową.

Składnia

numObj.toFixed([digits])

Parametr

digits
Liczba cyfr, które mają zostać wyświetlone po kropce dziesiętnej; może to być wartość z zakresu od 0 do 20 włącznie, ale implementacje mogą opcjonalnie wprowadzać większe zakresy. Jeśli argument zostanie pominięty, przyjmowana jest wartość 0.

Zwraca

Reprezentację wartości number w postaci łańcucha znaków, która nie stosuje notacji wykładniczej i posiada dokładnie tyle cyfr po separatorze dziesiętnym, ile wskazuje na to wartość parametru digits. Liczba w razie konieczności jest zaokrąglana, a część ułamkowa wypełniana zerami, aby liczba posiadała określoną długość. Jeśli liczba number jest większa niż 1e+21, metoda ta po prostu wywołuje Number.prototype.toString() i zwraca łańcuch znaków w notacji wykładniczej.

Wyrzuca

RangeError
Jeśli wartość parametru digits jest za duża lub za mała. Wartości z zakresu od 0 do 20 włącznie nie spowodują wystąpienia RangeError. Dopuszcza się na obsługę mniejszych lub większych wartości przez różne implementacje.
TypeError
Jeśli ta metoda jest przywołana w obiekcie, który nie jest obiektem Number.

Przykłady

var n = 12345.6789;

n.toFixed();       // zwraca 12346: zauważ zaokrąglenie i brak części ułamkowej
n.toFixed(1);       // zwraca 12345.7: zauważ zaokrąglenie
n.toFixed(6);       // zwraca 12345.678900: zauważ dodane zera
(1.23e+20).toFixed(2);  // zwraca 123000000000000000000.00
(1.23e-10).toFixed(2)   // zwraca 0.00

Zobacz także