Window.localStorage

Własność localStorage pozwala na dostęp do lokalnego obiektu Storage. localStorage jest podobne w swoich założeniach do sessionStorage. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że dane przechowywane w localStorage nie mają daty ważności, a dane przechowywane w sessionStorage usuwane są po zakończeniu danej sesji - czyli przy zamknięciu przeglądarki.

Składnia

myStorage = localStorage;

Wartość

Obiekt Storage.

Przykład

Poniższy kod uzyskuje dostęp do lokalnego obiektu Storage, należącego do obecnej domeny i dodaje do niego własność używająć metody Storage.setItem().

localStorage.setItem('myCat', 'Tom');

Notka: Pełny przykład znajdziesz w artykule Using the Web Storage API .

Specyfikajca

Specyfikacja Status Komentarz
Unknown
The definition of 'localStorage' in that specification.
Unknown  

Wsparcie przeglądarek

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Własność Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
localStorage 4 3.5 8 10.50 4
sessionStorage 5 2 8 10.50 4
Własność Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Podstawowe wspracie 2.1 ? 8 11 iOS 3.2

Sposób wsparcia dla localStorage i sessionStorage różni się w zależności od przeglądarki. Tutaj znajdziesz szczegółowe dane na temat wsparcia poszczególnych przeglądarek dla obiektów Storage.

Notka: Zaczynając od wersji iOS 5.1, Safari przetrzymuje dane localStorage w folderze cache. Folder ten poddawany jest okresowemu czyszczeniu, zazwyczaj, gdy w pamięci urządzenia kończy się miejsce. Tryb prywatny w mobilnej przeglądarce Safari blokuje również całkowicie możliwość zapisu do pamięci localStorage.

Zobacz także