Window.localStorage

Własność localStorage pozwala na dostęp do lokalnego obiektu Storage. localStorage jest podobne w swoich założeniach do sessionStorage. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że dane przechowywane w localStorage nie mają daty ważności, a dane przechowywane w sessionStorage usuwane są po zakończeniu danej sesji - czyli przy zamknięciu przeglądarki.

Składnia

myStorage = localStorage;

Wartość

Obiekt Storage.

Przykład

Poniższy kod uzyskuje dostęp do lokalnego obiektu Storage, należącego do obecnej domeny i dodaje do niego własność używająć metody Storage.setItem() (en-US).

localStorage.setItem('myCat', 'Tom');

Notka: Pełny przykład znajdziesz w artykule Using the Web Storage API .

Specyfikajca

Specyfikacja Status Komentarz
Unknown
The definition of 'localStorage' in that specification.
Unknown  

Wsparcie przeglądarek

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Własność Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
localStorage 4 3.5 8 10.50 4
sessionStorage 5 2 8 10.50 4
Własność Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Podstawowe wspracie 2.1 ? 8 11 iOS 3.2

Sposób wsparcia dla localStorage i sessionStorage (en-US) różni się w zależności od przeglądarki. Tutaj znajdziesz szczegółowe dane na temat wsparcia poszczególnych przeglądarek dla obiektów Storage.

Notka: Zaczynając od wersji iOS 5.1, Safari przetrzymuje dane localStorage w folderze cache. Folder ten poddawany jest okresowemu czyszczeniu, zazwyczaj, gdy w pamięci urządzenia kończy się miejsce. Tryb prywatny w mobilnej przeglądarce Safari blokuje również całkowicie możliwość zapisu do pamięci localStorage.

Zobacz także