element.textContent

Podsumowanie

Pobiera lub ustawia zawartość tekstową węzła i jego potomków.

Składnia

tekst = element.textContent
element.textContent = "przykładowy tekst"

Przykład

// Dany jest taki fragment w HTML:
//   <div id="divA">To jest <span>jakiś</span> tekst</div>

// Pobierz zawartość tekstową:
var tekst = document.getElementById("divA").textContent;
// |tekst| zawiera: "To jest jakiś tekst".

// Ustaw zawartość:
document.getElementById("divA").textContent = "To jest jakiś tekst";
// teraz HTML elementu divA to <div id="divA">To jest jakiś tekst</div>

Uwagi

  • textContent zwraca null jeśli węzeł to dokument, węzeł DocumentType lub Notation
  • Jeśli węzeł to sekcja CDATA, komentarz, instrukcja przetwarzania lub węzeł tekstowy, textContent zwraca tekst wewnątrz tego węzła (nodeValue).
  • Dla innych typów węzłow textContent zwraca połączenie wartości textContent każdego dziecka, wyłączając węzły komentarzy i instrukcji przetwarzania. Jeśli element nie ma dzieci, jest to pusty ciąg.
  • Ustawianie tej właściwości dla węzła usuwa wszystkie jego dzieci i zastępuje je jednym węzłem tekstowym o zadanej wartości.

Specyfikacja