element.replaceChild

Podsumowanie

Zastępuje dziecko węzła innym węzłem.

Składnia

węzełZastąpiony =węzełRodzic.replaceChild(noweDziecko,stareDziecko);
  • noweDziecko to nowy węzeł, który ma zastąpić stareDziecko. Jeśli węzeł ten istnieje już gdzieś indziej w DOM, najpierw jest stamtąd usuwany.
  • stareDziecko to istniejące dziecko, które ma zostać zastąpione.
  • węzełZastąpiony to węzeł, który został zastąpiony. Jest to ten sam węzeł, co stareDziecko.

Przykład

// <div>
//  <span id="childSpan">foo bar</span>
// </div>

// utwórz węzeł pustego elementu
// bez ID, atrybutów i zawartości
var sp1 = document.createElement("span");

// nadaj mu ID 'newSpan'
sp1.setAttribute("id", "newSpan");

// utwórz jakąś zawartość dla nowego elementu
var sp1_content = document.createTextNode("Nowy element span.");

// wstaw tę zawartość
sp1.appendChild(sp1_content);

// stwórz referencję do istniejącego węzła, który ma zostać zastąpiony
var sp2 = document.getElementById("childSpan");
var parentDiv = sp2.parentNode;

// zastąp istniejący węzeł sp2 elementem span sp1
parentDiv.replaceChild(sp1, sp2);

Specyfikacja