element.ownerDocument

Podsumowanie

Własność ownerDocument zwraca obiekt najwyższego poziomu - dokument, w którym znajduje się bieżący węzeł.

Składnia

dokument = element.ownerDocument

dokument to obiekt document, będący rodzicem bieżącego elementu.

Przykład

// dla danego elementu "p" znajdź element HTML najwyższego poziomu
d = p.ownerDocument;
html = d.documentElement;

Uwagi

Obiekt document zwracany przez tę własność jest głównym obiektem, w którym tworzone są wszystkie węzły-dzieci właściwego dokumentu HTML. Własność ta użyta na węźle, który sam jest dokumentem, zwraca NULL

Specyfikacja