element.childNodes

Podsumowanie

childNodes zwraca kolekcję węzłów-dzieci elementu.

Składnia i wartości

var listaWęzłów = referencjaDoWęzłaElementu.childNodes;

listaWęzłów to uporządkowana kolekcja obiektów węzłów, będącymi dziećmi bieżącego elementu. Jeśli element nie ma dzieci, listaWęzłów jest pusta.

listaWęzłów to zmienna przechowująca listę węzłów. Lista taka ma typ NodeList. Właściwość childNodes jest tylko do odczytu.

Przykład

// parg to referencja do obiektu elementu <p>
if (parg.hasChildNodes())
// sprawdzamy czy obiekt nie jest pusty - czy ma dzieci
 {
   var children = parg.childNodes;
   for (var i = 0; i < children.length; i++)
   {
   // zrob cos z kazdym dzieckiem jako children[i]
   // uwaga: lista "żyje", dodawanie bądź usuwanie dzieci ją zmieni
   };
 };
// sposób na usunięcie wszystkich dzieci węzła
// box to referencja do obiektu elementu, który ma dzieci
while (box.firstChild)
 {
    //lista jest "żywa", więc będzie przeindeksowana po każdym wywołaniu
    box.removeChild(box.firstChild);
 };

Uwagi

Elementy kolekcji węzłów są obiektami, a nie łańcuchami. By pobrać dane z tych obiektów, musisz użyć ich atrybutów (np. referencjaDoWęzłaElementu.childNodes[1].nodeName by pobrać nazwę).

Obiekt document ma dwoje dzieci: deklarację DOCTYPE i element HTML.

Specyfikacja