NavigatorPlugins.mimeTypes

Podsumowanie

Zwraca obiekt MimeTypeArray, który zawiera listę obiektów MimeType reprezentujących typy MIME rozpoznawane przez przeglądarkę.

Składnia

mimeTypes = navigator.mimeTypes;

mimeTypes jest obiektem MimeTypeArray, który posiada zarówno własność length jak i metody item(index) oraz namedItem(name).

Przykład

  alert(window.navigator.mimeTypes.item(0).description); // wyświetli ostrzeżenie "Mozilla Default Plug-in"

Uwagi

Wartością własności type w zerowym elemencie (obiekt MimeType "Mozilla Default Plug-in") jest * zamiast typowego formatu MIME jak np. "image/x-macpaint"

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.