NavigatorPlugins.javaEnabled

Podsumowanie

Ta metoda wskazuje czy w aktualnej przeglądarce została włączona obsługa Javy.

Składnia

result = window.navigator.javaEnabled()

Przykład

if (window.navigator.javaEnabled()) {
   // przeglądarka posiada Javę
}

Uwagi

Zwracana przez tę metodę wartość wskazuje czy Java jest włączona czy też nie - a nie czy przeglądarka w ogóle obsługuje Javę.

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią specyfikacji.