GlobalEventHandlers.onfocus

Właściwość onfocus należy do Globalnych Uchwytów Zdarzeń (GlobalEventHandlers) i jest Uchwytem Zdarzenia (event handler), który służy do obsługi zdarzenia focus (en-US).

Zdarzenie focus zachodzi, gdy użytkownik aktywuje element (np. wejdzie w pole tekstowe <input> (en-US)).

Dla elementów onfocus, które nie są inputem, należy dodać atrybut tabindex (przeczytaj Tworzenie dostępności klawiatury z powrotem po więcej informacji).

Notatka: Przeciwieństwem onfocus jest onblur.

Składnia

cel.onfocus = jakasFunkcja;

Wartość

jakasFunkcja jest nazwą funkcji lub wyrażeniem funkcji. Jeżeli nie podano argumentu, celowi zostanie przypisana odpowiednia wartość obiektu FocusEvent (en-US).

Przykład

Przykład użycia onblur oraz onfocus do zmiany tekstu w elemencie <input> (en-US).

HTML

<input type="text" value="CLICK HERE">

JavaScript

let input = document.querySelector('input');

input.onblur = inputBlur;
input.onfocus = inputFocus;

function inputBlur() {
  input.value = 'Focus has been lost';
}

function inputFocus() {
  input.value = 'Focus is here';
}

Result

Kliknij na pole, a następnie obok niego i obserwuj jak zmienia się jego zawartość.

Specyfikacje

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'onfocus' in that specification.
Living Standard  

Kompatybilność przeglądarek

BCD tables only load in the browser

W przeciwieństwie do IE, w którym prawie każdy element może otrzymać efekt zdarzenia focus , prawie wszystkie elementy z tym zdarzeniem nie działają na przeglądarkach opartych o silnik Gecko.

Zobacz również