document.domain

Podsumowanie

domain pobiera/ustawia domenę bieżącego dokumentu.

Składnia

ciąg = document.domain
document.domain =ciąg

Przykład

bad_domain = "www.love.com";
if ( document.domain == bad_domain ) {
   window.close();
}
// jeśli dokument to www.love.com/good.html,
// to skrypt zamknie okno

Uwagi

Właściwość zwraca NULL jezeli nie można zidentyfikować serwera. W specyfikacji DOM własność tą oznaczono jako tylko do oczytu, jednak Mozilla pozwala na jej modyfikację.

Specyfikacja