description

Typ String (ciąg znaków)
Obowiązkowe Nie
Przykład
"description": "Zastępuje rysunki zdjęciami kotów."

Krótki opis rozszerzenia, który jest przeznaczony do wyświetlenia w interfejsie przeglądarki użytkownika.

Jest to właściwość umiejscowiona.

Przykład

"description": "Zastępuje obrazki zdjęciami kotów."

Zgodność z przeglądarkami

BCD tables only load in the browser