Browser extensions

Na początek

Rozszerzenia mogą być poszerzane i modyfikowane możliwościami przeglądarki.  Rozszerzenia dla Firefox są budowane przy użyciu WebExtension APIs, systemu wspólnego dla przeglądarek do rozwoju rozszerzeń. Duży zakres systemu jest zgodny z extension API wspieranych przez Google Chrome, Opera oraz the W3C Draft Community Group.
 
Rozszerzenia napisane dla tych przeglądarek będą w większości przypadków działać w Firefox czy Microsoft Edge z kilkoma zmianami (just a few changes). API jest także w pełni zgodny z wieloprocesowością Firefox (multiprocess Firefox).

 

Jeśli masz pomysły czy pytania lub potrzebujesz pomocy w zamieszczeniu dodatku do użycia przez WebExtension APIs, możesz dotrzeć do nas poprzez dev-addons mailing list lub zamieszczenie hasztagu: #extdev na IRC.