Onze vrijwilligers hebben dit artikel nog niet naar het Nederlands vertaald. Doe mee en help de klus te klaren!
U kunt het artikel ook in het English (US) lezen.

The CanvasRenderingContext2D.moveTo() method of the Canvas 2D API moves the starting point of a new sub-path to the (x, y) coordinates.

Syntax

void ctx.moveTo(x, y);

Parameters

x
The x axis of the point.
y
The y axis of the point.

Examples

Using the moveTo method

This is just a simple code snippet which uses the moveTo method to move the pen to a start position for drawing a line.

HTML

<canvas id="canvas"></canvas>

JavaScript

var canvas = document.getElementById('canvas');
var ctx = canvas.getContext('2d');

ctx.beginPath();
ctx.moveTo(50, 50);
ctx.lineTo(200, 50);
ctx.stroke();

Edit the code below and see your changes update live in the canvas:

Playable code
<canvas id="canvas" width="400" height="200" class="playable-canvas"></canvas>
<div class="playable-buttons">
  <input id="edit" type="button" value="Edit" />
  <input id="reset" type="button" value="Reset" />
</div>
<textarea id="code" class="playable-code">
ctx.beginPath();
ctx.moveTo(50,50);
ctx.lineTo(200, 50);
ctx.stroke()</textarea>
var canvas = document.getElementById("canvas");
var ctx = canvas.getContext("2d");
var textarea = document.getElementById("code");
var reset = document.getElementById("reset");
var edit = document.getElementById("edit");
var code = textarea.value;

function drawCanvas() {
  ctx.clearRect(0, 0, canvas.width, canvas.height);
  eval(textarea.value);
}

reset.addEventListener("click", function() {
  textarea.value = code;
  drawCanvas();
});

edit.addEventListener("click", function() {
  textarea.focus();
})

textarea.addEventListener("input", drawCanvas);
window.addEventListener("load", drawCanvas);

Specifications

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'CanvasRenderingContext2D.moveTo' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibility

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support Yes12 Yes Yes Yes Yes
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

See also

Documentlabels en -medewerkers

Aan deze pagina hebben bijgedragen: fscholz, nmve, erikadoyle
Laatst bijgewerkt door: fscholz,