window.navigator.onLine

Yhteenveto

Palauttaa selaimen verkkotilan. Ominaisuus palauttaa boolean-arvon, joka on true, kun verkkoyhteys on päällä ja false, kun selain toimii erillissovelluksena. Ominaisuus lähettää päivityksiä aina kun selaimen kyky yhdistyä verkkoon muuttuu. Päivitys tapahtuu, kun käyttäjä seuraa linkkiä tai kun skripti pyytää etäsivua. Esimerkiksi ominaisuuden pitäisi palauttaa false, kun käyttäjä napsauttaa linkkiä pian internet-yhteyden katkeamisen jälkeen.

Selaimet toteuttavat tätä ominaisuutta eri tavoin.

Chrome- ja Safari-selaimissa, jos selain ei kykene yhdistämään paikallisverkkoon (LAN) tai reitittimeen, se on erillissovellus; kaikki muut tilat palauttavat arvon true. Joten samalla kun voit otaksua, että selain on erillissovelluksena, kun sa palauttaa arvon false, et voi olettaa, että pääset internettiin, kun se palauttaa arvon true. Voisit saada vääriä positiivisia, sellaisissa tapauksissa, kun tietokone käyttää virtuaalisointiohjelmistoa, jolla on virtuaalisia ethernet-adaptereja, jotka ovat aina "yhdistettynä". Jos haluat todella määrittää selaimen verkkotilan, niin sinun olisi sikis kehitettävä muita keinoja tarkistamiseen. Lisäoppia varten katso HTML5 Rocks article, Working Off the Grid.

Firefox- ja Internet Explorer-selaimissa selaimen kytkeminen offline-tilaan lähettää arvon false. Kaikki muut tilat palauttavat arvon true.

Voit nähdä verkkotilan muutokset kuuntelemalla tapahtumia kohteissa window.onOnline ja window.onOffline.

Syntaksi

online = window.navigator.onLine;

online on boolean-arvo true tai false.

Esimerkki

Katso live-esimerkki.

Sen tarkistamiseksi, että oletko verkossa, kysele window.navigator.onLine, kuten seuraavassa esimerkissä:

if (navigator.onLine) {
  alert('online')
} else {
  alert('offline');
}

Verkkotila-arvojen muutosten näkemiseksi kuuntele (käyttäen addEventListener) tapatumia kohteessa window.onOnline ja window.onOffline, kuten seuraavassa esimerkissä:

window.addEventListener("offline", function(e) {alert("offline");})

window.addEventListener("online", function(e) {alert("online");})

Selainyhteensopivuus

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Ominaisuus Chrome** Firefox (Gecko)* Internet Explorer Opera* Safari (WebKit)
Perustuki

Windows: 11
Mac: 14
Chrome OS: 13
Linux: Palauttaa aina arvon true

Historiaa varten katso crbug.com/7469

No support
bug 336359
bug 426932
bug 620472

bug 654579

8*** No support 5.0.4
Ominaisuus Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Perustuki Android 2.2 (Vika WebView-komponentissa, katso julkaisu 16760) ? ? ? ?

* Firefox 4, ja Opera 11.10 palauttaa arvon true, kun "Work Offline"-tila on pois käytöstä ja false, kun se on käytössä riippumatta todellisesta yhteydestä.

** Chrome-selaimen aiemmat versiot palattavat virheellisesti true kun selain ensin avataa, mutta se alkaa ilmoittaa oiken yhteysarvon ensimmäisen verkkotapahtuman jälkeen.

*** Selaimessa IE 8 "online"- ja "ofline"-tapahtumat nostettiin kohteessa document.body, selaimessa IE 9 - sekä kohteessa document.body että kohteessa window

Kommentit

Katso yksityiskohtaisempaa kuvausta tästä ominaisuudesta asiakirjasta Online/Offline Events‎ samoin kuin uusista offline-kohtaisista ominaisuuksista, jotka esiteltiin selaimessa Firefox 3.

Spesifikaatio

Kuvattu asiakirjassa HTML 5 Working draft

Katso myös