window.navigator.userAgent

Yhteenveto

Palauttaa nykyisen selaimen user agent -merkkijonon.

Syntaksi

var ua = window.navigator.userAgent;

Arvo

ua tallentaa nykyisen selaimen user agent -merkkijonarvon.

Ominaisuus window.navigator.userAgent on read-write-arvo; sillä ei ole oletusarvoa.

Merkkijono user agent rakennetaan muotorakenteeseen, joka koostuu useasta tieto-osiosta. Jokainen näistä osista tulee muista navigator-ominaisuuksista, jotka käyttäjä voi myös asettaa. Gecko-perustaiset selaimet noudattavat seuraavaa rakennetta:

userAgent = appCodeName/appVersion number (Platform; Security; OS-or-CPU;
Localization; rv: revision-version-number) product/productSub
Application-Name Application-Name-version

Esimerkki

alert(window.navigator.userAgent)
// alerts "Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:0.9.2) Gecko/20010725 Netscape6/6.1"

Kommentit

Selaintunnistus, joka perustuu user agent -merkkijono havainnointiin epäluotetttava ja sitä ei suositella, koska käyttäjä voi asettaa user agent -merkkijonon. Esimerkiksi:

  • Firefoxissa voit vaihtaa asetuksen general.useragent.override komennolla about:config. Jotkut Firefox-laajennukset tekevät sen; tämä muuttaa kuitenkin vain lähetettävän HTTP-otsakkeen, ja ei vaikuta JavaScript-koodilla suoritettuun selaimen tunnistukseen
  • Opera 6+ sallii käyttäjien asettaa selaintunnistusmerkkijono valikon kautta
  • Microsoft Internet Explorer käyttää Windows registryä
  • Safari ja iCab sallivat käyttäjien vaihtaa selaimen user agent -merkkijonoksi ennalta asetetun Internet Explorer- tai Netscape -merkkijonon valikon kautta.

Spesifikaatio

DOM Level 0. Not part of any standard.

Katso myös