window.navigator.appVersion

 
Yhteenveto

Palauttaa selaimen version merkkijonona. Se voi olla joko pelkkä versionumero, kuten "5.0", tai versionumero, jota seuraa yksityiskohtaisempia tietoja. HTML5-spesifikaatio sallii myös kaikkien selainten palauttaa tässä "4.0" yhteensopivuussyistä.

Huomaa: Älä nojaa tähän ominaisuuteen oikean selainversion palauttamiseksi. Gecko-perustaisissa selaimissa (kuten Firefox) ja WebKit-perustaisissa selaimissa (kuten Chrome ja Safari) palautettu arvo alkaa merkkiyhdistelmällä "5.0", jota seuraa alustatiedot. Opera 10 ja uudemmissa selaimissa palautettu versio ei myöskään täsmää oikeaan selainversioon.

Syntaksi

window.navigator.appVersion

Palautettu arvo

  • ver selaimen versionumero merkkijonona.

Esimerkki

alert("Your browser version is reported as " + navigator.appVersion);

Kommentit

Ominaisuus window.navigator.userAgent voi myös ehkä sisältää versionumeron (esimerkki: "Mozilla/5.0 (Windows; U; Win98; en-US; rv:0.9.2) Gecko/20010725 Netscape 6/6.1"), mutta sinun tulisi olla tietoinen, kuinka helposti user agent -merkkijonoa voi muuttaa ja "huijata" muita selaimia, alustoja tai user agent -ohjelmia ja kuinka kavereita toimittajat itse ovat näiden ominaisuuksien kanssa.

Ominaisuuksia window.navigator.appVersion, window.navigator.appName ja window.navigator.userAgent on käytetty "selainnuuhkimis"-koodissa: skripteissä, jotka yrittävät havaita, minkälaista selainta käytät ja säätävät sivut sen mukaiseksi. Tämä johti nykyiseen tilanteeseen, joissa selainten on palautettava vääriä arvoja näissä ominaisuuksissa, jotta niitä ei voitaisi lukita ulos joiltakin webbisivustoilta.

Spesifikaatio

Tämä oli alunperin osa DOM-taso 0:aa, mutta on sittemmin sisällytettty HTML5-spesifikaatioon.