navigator.doNotTrack

Yhteenveto

Palauttaa käyttäjän do-not-track -asetuksen. Tämä on "yes", jos käyttäjä on pyytänyt, että hänen vierailemiaan webbisivuja, sisältöä tai mainoksia ei seurata.

Syntaksi

dnt = navigator.doNotTrack;

Huomaa, että navigator.doNotTrack ei ole do-not-track -otsakkeessa lähetettävä arvo.  Kun the do-not-track otsake lähettää "1", navigator.doNotTrack on "yes".  Kun otsaketta ei ole asetettu, navigator.doNotTrack on "unspecified".  Kun otsake lähettää "0" (ei tueta nykyisin Firefoxissa), navigator.doNotTrack on "no".

Esimerkki

dump(window.navigator.doNotTrack);
// tulostaa "yes" jos DNT ei ole käytössä; muussa tapauksessa tämä on "unspecified" Firefoxissa

Spesifikaatio

Tracking Preference Expression (Working Draft) perustuu tämän spesifikaation aikaisempaan versioon josssa navigator.doNotTrack on do-not-track -otsakkeessa lähetettävä arvo.

Katso myös

Selainyhteensopivuus

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!

Feature Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Perustuki ? 9.0 (9.0) 9 12 5.1 käyttöjärjestelmässä OS X 10.7
Feature Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Perustuki ? 9.0 (9.0) ? ? ?
  • IE9 käyttää toimittajaetuliitettä, toisin sanoen, navigator.msDoNotTrack
  • IE9, Opera 12, ja Safari 5.1 perustuvat tämän spesifikaation aikaisempaan versioon jossa navigator.doNotTrack on  do-not-track-otsakkeessa lähetettävä arvo.