mozilla
Your Search Results

  window.navigator.onLine

  Yhteenveto

  Palauttaa selaimen verkkotilan. Ominaisuus palauttaa boolean-arvon, joka on true, kun verkkoyhteys on päällä ja false, kun selain toimii erillissovelluksena. Ominaisuus lähettää päivityksiä aina kun selaimen kyky yhdistyä verkkoon muuttuu. Päivitys tapahtuu, kun käyttäjä seuraa linkkiä tai kun skripti pyytää etäsivua. Esimerkiksi ominaisuuden pitäisi palauttaa false, kun käyttäjä napsauttaa linkkiä pian internet-yhteyden katkeamisen jälkeen.

  Selaimet toteuttavat tätä ominaisuutta eri tavoin.

  Chrome- ja Safari-selaimissa, jos selain ei kykene yhdistämään paikallisverkkoon (LAN) tai reitittimeen, se on erillissovellus; kaikki muut tilat palauttavat arvon true. Joten samalla kun voit otaksua, että selain on erillissovelluksena, kun sa palauttaa arvon false, et voi olettaa, että pääset internettiin, kun se palauttaa arvon true. Voisit saada vääriä positiivisia, sellaisissa tapauksissa, kun tietokone käyttää virtuaalisointiohjelmistoa, jolla on virtuaalisia ethernet-adaptereja, jotka ovat aina "yhdistettynä". Jos haluat todella määrittää selaimen verkkotilan, niin sinun olisi sikis kehitettävä muita keinoja tarkistamiseen. Lisäoppia varten katso HTML5 Rocks article, Working Off the Grid.

  Firefox- ja Internet Explorer-selaimissa selaimen kytkeminen offline-tilaan lähettää arvon false. Kaikki muut tilat palauttavat arvon true.

  Voit nähdä verkkotilan muutokset kuuntelemalla tapahtumia kohteissa window.onOnline ja window.onOffline.

  Syntaksi

  online = window.navigator.onLine;
  

  online on boolean-arvo true tai false.

  Esimerkki

  Katso live-esimerkki.

  Sen tarkistamiseksi, että oletko verkossa, kysele window.navigator.onLine, kuten seuraavassa esimerkissä:

  if (navigator.onLine) {
   alert('online')
  } else {
   alert('offline');
  }

  Verkkotila-arvojen muutosten näkemiseksi kuuntele (käyttäen addEventListener) tapatumia kohteessa window.onOnline ja window.onOffline, kuten seuraavassa esimerkissä:

  window.addEventListener("offline", function(e) {alert("offline");})
  
  window.addEventListener("online", function(e) {alert("online");})
  

  Selainyhteensopivuus

  Ominaisuus Chrome** Firefox (Gecko)* Internet Explorer Opera* Safari (WebKit)
  Perustuki

  Windows: 11
  Mac: 14
  Chrome OS: 13
  Linux: Palauttaa aina arvon true

  Historiaa varten katso crbug.com/7469

  Not supported
  bug 336359
  bug 426932
  bug 620472

  bug 654579

  8*** Not supported 5.0.4
  Ominaisuus Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
  Perustuki Android 2.2 (Vika WebView-komponentissa, katso julkaisu 16760) ? ? ? ?

  * Firefox 4, ja Opera 11.10 palauttaa arvon true, kun "Work Offline"-tila on pois käytöstä ja false, kun se on käytössä riippumatta todellisesta yhteydestä.

  ** Chrome-selaimen aiemmat versiot palattavat virheellisesti true kun selain ensin avataa, mutta se alkaa ilmoittaa oiken yhteysarvon ensimmäisen verkkotapahtuman jälkeen.

  *** Selaimessa IE 8 "online"- ja "ofline"-tapahtumat nostettiin kohteessa document.body, selaimessa IE 9 - sekä kohteessa document.body että kohteessa window

  Kommentit

  Katso yksityiskohtaisempaa kuvausta tästä ominaisuudesta asiakirjasta Online/Offline Events‎ samoin kuin uusista offline-kohtaisista ominaisuuksista, jotka esiteltiin selaimessa Firefox 3.

  Spesifikaatio

  Kuvattu asiakirjassa HTML 5 Working draft

  Katso myös

  Document Tags and Contributors

  Contributors to this page: Karvjorm, khalid32
  Last updated by: khalid32,
  Hide Sidebar