MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

window.navigator.mimeTypes

Yhteenveto

Palauttaa MimeTypeArray-objektin, joka sisältää MimeType-objektien luettelon, joka edustaa selaimen tunnistamia MIME-tyyppejä.

Syntaksi

mimeTypes = navigator.mimeTypes; 

mimeTypes on MimeTypeArray-objekti, jolla on length-ominaisuus samoin kuin metodit item(index) ja namedItem(name).

Esimerkki

  alert(window.navigator.mimeTypes.item(0).description); // alerts "Mozilla Default Plug-in"

Kommentit

Nollanella elementillä mimeTypes-määrittelyssä ("Mozilla Default Plug-in" MimeType object) on *-ominaisuus type eikä tyypilinen MIME-muoto kuten "image/x-macpaint"

Spesifikaatio

DOM Level 0. Not part of any standard.

 

Document Tags and Contributors

 Contributors to this page: khalid32, Karvjorm
 Last updated by: khalid32,