mozilla
Your Search Results

  window.navigator.mimeTypes

  Yhteenveto

  Palauttaa MimeTypeArray-objektin, joka sisältää MimeType-objektien luettelon, joka edustaa selaimen tunnistamia MIME-tyyppejä.

  Syntaksi

  mimeTypes = navigator.mimeTypes; 
  

  mimeTypes on MimeTypeArray-objekti, jolla on length-ominaisuus samoin kuin metodit item(index) ja namedItem(name).

  Esimerkki

   alert(window.navigator.mimeTypes.item(0).description); // alerts "Mozilla Default Plug-in"
  

  Kommentit

  Nollanella elementillä mimeTypes-määrittelyssä ("Mozilla Default Plug-in" MimeType object) on *-ominaisuus type eikä tyypilinen MIME-muoto kuten "image/x-macpaint"

  Spesifikaatio

  DOM Level 0. Not part of any standard.

   

  Document Tags and Contributors

  Contributors to this page: khalid32, Karvjorm
  Last updated by: khalid32,
  Hide Sidebar