String.prototype.toLocaleLowerCase()

Метод toLocaleLowerCase() повертає той самий рядок, але з літерами переведеними до нижнього регістра відповідно до правил певної мови (місцевості).

Синтаксис

str.toLocaleLowerCase()
str.toLocaleLowerCase(locale)
str.toLocaleLowerCase([locale, locale, ...])

Параметри

locale Optional
Цей параметр вказує мовний код (або перелік мовних кодів), відповідно до якого має здійснюватися перетворення регістра. Якщо вказано кілька мовних кодів (передано масив рядків), обирається найліпший з наявних. Якщо параметр не вказано, буде використано системне значення (з налаштувань оточення).

Вертає

Новий рядок із тим самим вмістом, але літерами переведеними до нижнього регістра відповідно до правил певної мови (місцевості).

Винятки

  • Викидає виняток RangeError ("Invalid language tag: xx_yy"), якщо параметр locale не є належним мовним кодом (кодом місцевості).
  • Викидає виняток TypeError ("Language ID should be string or object."), якщо елемент масиву locale не є рядком.

Опис

Всі великі літери перетворюються на малі відповідно до правил певної мови (місцевості), а все решта лишається без змін. Позаяк клас String належить до незмінних типів даних, виклик toLocaleLowerCase() створює новий рядок, лишаючи оригінал без змін.

Зазвичай метод toLocaleLowerCase() вертає той самий результат, що й toLowerCase(). Втім для деяких мов, як-от турецька, правила перетворення регістра дещо відрізняються від того, що передбачено у Unicode, тож результат буде іншим.

Приклади

Використання toLocaleLowerCase()

Якщо мовний код не зазначено, використовується поточне системне значення:

// виводить 'абетка'
console.log('Абетка'.toLocaleLowerCase());

Можна вказати лише один код чи декілька одночасно:

// виводить true
console.log('\u0130'.toLocaleLowerCase('tr') === 'i');
// виводить fales
console.log('\u0130'.toLocaleLowerCase('en-US') === 'i');

let locales = ['tr', 'TR', 'tr-TR', 'tr-u-co-search', 'tr-x-turkish'];

// виводить true
console.log('\u0130'.toLocaleLowerCase(locales) === 'i');

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'String.prototype.toLocaleLowerCase' in that specification.
ECMAScript Internationalization API (ECMA-402)
The definition of 'String.prototype.toLocaleLowerCase' in that specification.

Підтримка веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також