HTTP yanıt durumu kodları

HTTP yanıt durumu kodları belirli bir HTTP isteğinin başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığını gösterir. Yanıtları beş sınıfa ayrılır:

1. Bilgilendirme yanıtları (100-199),
2. Başarı yanıtları (200-299),
3. Yönlendirmeler (300-399),
4. İstemci hataları (400-499) ve,
5. Sunucu hataları (500-599).

Durum kodları RFC 2616 bölüm 10'da tanımlanmıştır. Güncellenmiş bir özelliği RFC 7231'de bulabilirsiniz.

Bu listede olmayan bir yanıt alırsanız, bu, muhtemelen sunucunun yazılımına özel, standart dışı bir yanıttır.

Cevaplar (İngilizce) Orjinal olarak döndürüleceğinden - cevabın Türkçesi yanında verilmiştir. 

Bilgilendirme yanıtları

100 Continue (en-US) - "100 Devam et"
Bu ara cevap, şu ana kadar her şeyin yolunda gittiğini ve müşterinin isteğine devam etmesi ya da bitmişse bu bilgiyi yoksayması gerektiğini gösterir.
101 101 Switching Protocol (en-US) - "101 Protokol Değiştiriliyor"
Bu kod istemci tarafından gönderilen istekteki Upgrade (en-US) başlığına yanıt olarak gönderilir ve sunucunun hangi protokole geçtiğini belirtir.
102 Processing (WebDAV) - "102 İşleniyor" - Sözlük("WebDAV") 
Bu kod sunucunun isteği aldığını ve işlemekte olduğunu ancak henüz yanıt vermediğini bildirir.
WebDAV(Web Distributed Authoring and Versioning): World Wide Web sunucularında depolanmış belge ve dosyaları düzenleme ve yönetmede kullanıcılar arasında iş birliğini kolaylaştıran bir Hiper Metin Aktarım Protokolü uzantısıdır.
103 Early Hints (en-US) -"103 Ön İpucu"
Bu durum kodunun esas olarak Link (en-US) başlığıyla kullanılması amaçlanmıştır ve sunucu bir yanıt hazırlarken kullanıcı aracısının kaynakları önyüklemeye başlamasını sağlar.

Başarı yanıtları

200 Tamam
İstek başarılı oldu. Buradaki başarı, HTTP metoduna göre  farklı anlamlara gelir:
GET: Kaynak alındı ve mesaj gövdesinde iletildi.
HEAD: Varlık başlıkları mesaj gövdesindedir.
PUT veya POST: Eylemin sonucunu açıklayan kaynak mesaj gövdesinde iletildi.
TRACE: Mesaj gövdesinde sunucu tarafından alındığı şekliyle istek mesajı bulunuyor.
201 Oluşturuldu (en-US)
"İstek başarılı oldu ve bunun sonucunda yeni bir kaynak oluşturuldu."
Genellikle POST veya PUT isteklerinden sonra gönderilen yanıt budur.
202 Kabul edildi (en-US)
"Talep alındı, ancak henüz işlem yapılmadı." HTTP'de daha sonra isteğin sonucunu belirten eşzamansız(asenkron) bir yanıt göndermenin bir yolu olmadığından, kesin değildir.
'Başka bir işlemin yapıldığı' veya
'Sunucunun isteği işlediği durumlar' için veya
'toplu işleme' yanıt olarak tasarlanmıştır.(toplu işleme: bir defada -bölünmeden- yapılacak işlem bloğu) 
203 Non-Authoritative Information (en-US) - "203 Yetkili Olmayan Bilgiler"-
Bu yanıt kodu, döndürülen meta bilginin, kaynak sunucudakiyle tam olarak aynı olmadığı, ancak yerel veya üçüncü taraf bir kopyadan toplandığı anlamına gelir. Bu özel durum haricinde, "200 OK" yanıtı tercih edilir.
204 No Content (en-US) - "204 İçerik Yok"
Bu istek için gönderilecek içerik yok, ancak başlıklar faydalı olabilir. Kullanıcı aracısı, bu kaynak için önbelleğe alınmış başlıklarını yenileriyle güncelleyebilir.
205 Reset Content - "205 İçeriği Sıfırla"
Kullanıcı aracısına bu isteği gönderen belgeyi sıfırlamasını söyler.
206 Partial Content (en-US) - "206 Kısmi İçerik"
This response code is used because of range header sent by the client to separate download into multiple streams.
207 Multi-Status (WebDAV) - "207 Birden fazla durum" - Sözlük("WebDAV") 
Birden çok durum kodunun uygun olabileceği durumlar için birden çok kaynak hakkında bilgi aktarır.
208 Already Reported (WebDAV) - "208 Rapor edilmiş" - Sözlük("WebDAV") 
Bir <dav:propstat> yanıt öğesinin içinde, birden çok bağlamanın dahili üyelerinin aynı koleksiyona tekrar tekrar numaralandırılmasını önlemek için kullanılır.
226 IM Used (HTTP Delta şifrelemesi) - "Kullanılmış IM Başlığı"
Sunucu, kaynak için bir GET isteğini yerine getirdi ve yanıt, geçerli örneğe uygulanan bir veya daha fazla örnek işlemenin sonucunun bir temsilidir.
IM = instance-manipulation : örnek işleme

Yönlendirme mesajları

300 Multiple Choice (en-US)
The request has more than one possible responses. User-agent or user should choose one of them. There is no standardized way to choose one of the responses.
301 Kalıcı Yönlendirme
This response code means that URI of requested resource has been changed. Probably, new URI would be given in the response.
302 Geçici Yönlendirme
This response code means that URI of requested resource has been changed temporarily. New changes in the URI might be made in the future. Therefore, this same URI should be used by the client in future requests.
303 See Other (en-US)
Server sent this response to directing client to get requested resource to another URI with an GET request.
304 Not Modified (en-US)
This is used for caching purposes. It is telling to client that response has not been modified. So, client can continue to use same cached version of response.
305 Use Proxy This deprecated API should no longer be used, but will probably still work.
Was defined in a previous version of the HTTP specification to indicate that a requested response must be accessed by a proxy. It has been deprecated due to security concerns regarding in-band configuration of a proxy.
306 unused
This response code is no longer used, it is just reserved currently. It was used in a previous version of the HTTP 1.1 specification.
307 Temporary Redirect (en-US)
Server sent this response to directing client to get requested resource to another URI with same method that used prior request. This has the same semantic than the 302 Found HTTP response code, with the exception that the user agent must not change the HTTP method used: if a POST was used in the first request, a POST must be used in the second request.
308 Permanent Redirect (en-US)
This means that the resource is now permanently located at another URI, specified by the Location: HTTP Response header. This has the same semantics as the 301 Moved Permanently HTTP response code, with the exception that the user agent must not change the HTTP method used: if a POST was used in the first request, a POST must be used in the second request.

İstemci hatası yanıtları

400 Bad Request
This response means that server could not understand the request due to invalid syntax.
401 Unauthorized
Although the HTTP standard specifies "unauthorized", semantically this response means "unauthenticated". That is, the client must authenticate itself to get the requested response.
402 Payment Required
This response code is reserved for future use. Initial aim for creating this code was using it for digital payment systems however this is not used currently.
403 Forbidden
The client does not have access rights to the content, i.e. they are unauthorized, so server is rejecting to give proper response. Unlike 401, the client's identity is known to the server.
404 Not Found
The server can not find requested resource. In the browser, this means the URL is not recognized. In an API, this can also mean that the endpoint is valid but the resource itself does not exist. Servers may also send this response instead of 403 to hide the existence of a resource from an unauthorized client. This response code is probably the most famous one due to its frequent occurence on the web.
405 Method Not Allowed
The request method is known by the server but has been disabled and cannot be used. For example, an API may forbid DELETE-ing a resource. The two mandatory methods, GET and HEAD, must never be disabled and should not return this error code.
406 Not Acceptable (en-US)
This response is sent when the web server, after performing server-driven content negotiation, doesn't find any content following the criteria given by the user agent.
407 Proxy Authentication Required (en-US)
This is similar to 401 but authentication is needed to be done by a proxy.
408 Request Timeout (en-US)
This response is sent on an idle connection by some servers, even without any previous request by the client. It means that the server would like to shut down this unused connection. This response is used much more since some browsers, like Chrome, Firefox 27+, or IE9, use HTTP pre-connection mechanisms to speed up surfing. Also note that some servers merely shut down the connection without sending this message.
409 Conflict (en-US)
This response is sent when a request conflicts with the current state of the server.
410 Gone (en-US)
This response would be sent when the requested content has been permenantly deleted from server, with no forwarding address. Clients are expected to remove their caches and links to the resource. The HTTP specification intends this status code to be used for "limited-time, promotional services". APIs should not feel compelled to indicate resources that have been deleted with this status code.
411 Length Required (en-US)
Server rejected the request because the Content-Length header field is not defined and the server requires it.
412 Precondition Failed (en-US)
The client has indicated preconditions in its headers which the server does not meet.
413 Payload Too Large (en-US)
Request entity is larger than limits defined by server; the server might close the connection or return an Retry-After header field.
414 URI Too Long (en-US)
The URI requested by the client is longer than the server is willing to interpret.
415 Unsupported Media Type (en-US)
The media format of the requested data is not supported by the server, so the server is rejecting the request.
416 Requested Range Not Satisfiable (en-US)
The range specified by the Range header field in the request can't be fulfilled; it's possible that the range is outside the size of the target URI's data.
417 Expectation Failed (en-US)
This response code means the expectation indicated by the Expect request header field can't be met by the server.
418 I'm a teapot
The server refuses the attempt to brew coffee with a teapot.
421 Misdirected Request
The request was directed at a server that is not able to produce a response. This can be sent by a server that is not configured to produce responses for the combination of scheme and authority that are included in the request URI.
422 Unprocessable Entity (en-US) (WebDAV)
The request was well-formed but was unable to be followed due to semantic errors.
423 Locked (WebDAV)
The resource that is being accessed is locked.
424 Failed Dependency (WebDAV)
The request failed due to failure of a previous request.
426 Upgrade Required (en-US)
The server refuses to perform the request using the current protocol but might be willing to do so after the client upgrades to a different protocol. The server sends an Upgrade (en-US) header in a 426 response to indicate the required protocol(s).
428 Precondition Required (en-US)
The origin server requires the request to be conditional. Intended to prevent the 'lost update' problem, where a client GETs a resource's state, modifies it, and PUTs it back to the server, when meanwhile a third party has modified the state on the server, leading to a conflict.
429 Too Many Requests (en-US)
The user has sent too many requests in a given amount of time ("rate limiting").
431 Request Header Fields Too Large (en-US)
The server is unwilling to process the request because its header fields are too large. The request MAY be resubmitted after reducing the size of the request header fields.
451 Unavailable For Legal Reasons (en-US)
The user requests an illegal resource, such as a web page censored by a government.

Sunucu hatası yanıtları

500 Internal Server Error
The server has encountered a situation it doesn't know how to handle.
501 Not Implemented (en-US)
The request method is not supported by the server and cannot be handled. The only methods that servers are required to support (and therefore that must not return this code) are GET and HEAD.
502 Bad Gateway (en-US)
This error response means that the server, while working as a gateway to get a response needed to handle the request, got an invalid response.
503 Service Unavailable (en-US)
The server is not ready to handle the request. Common causes are a server that is down for maintenance or that is overloaded. Note that together with this response, a user-friendly page explaining the problem should be sent. This responses should be used for temporary conditions and the Retry-After: HTTP header should, if possible, contain the estimated time before the recovery of the service. The webmaster must also take care about the caching-related headers that are sent along with this response, as these temporary condition responses should usually not be cached.
504 Gateway Timeout (en-US)
This error response is given when the server is acting as a gateway and cannot get a response in time.
505 HTTP Version Not Supported (en-US)
The HTTP version used in the request is not supported by the server.
506 Variant Also Negotiates (en-US)
The server has an internal configuration error: transparent content negotiation for the request results in a circular reference.
507 Insufficient Storage (en-US)
The server has an internal configuration error: the chosen variant resource is configured to engage in transparent content negotiation itself, and is therefore not a proper end point in the negotiation process.
508 Loop Detected (en-US) (WebDAV)
The server detected an infinite loop while processing the request.
510 Not Extended (en-US)
Further extensions to the request are required for the server to fulfill it.
511 Network Authentication Required (en-US)
The 511 status code indicates that the client needs to authenticate to gain network access.

Bakınız