Number.NEGATIVE INFINITY

Podsumowanie

Wartość reprezentująca ujemną nieskończoność.

Opis

Wartość własności Number.NEGATIVE_INFINITY jest taka sama jak ujemna wartość własności Infinity obiektu globalnego.

Wartość ta zachowuje się nieco inaczej niż matematyczna nieskończoność:

  • Dowolna dodatnia wartość, włączając POSITIVE_INFINITY, pomnożona przez NEGATIVE_INFINITY jest równa NEGATIVE_INFINITY.
  • Dowolna ujemna wartość, włączając NEGATIVE_INFINITY, pomnożona przez NEGATIVE_INFINITY jest równa POSITIVE_INFINITY.
  • Zero pomnożone przez NEGATIVE_INFINITY zwraca wartość NaN.
  • NaN pomnożone przez NEGATIVE_INFINITY zwraca wartość NaN.
  • Wartość NEGATIVE_INFINITY podzielona przez dowolną wartość ujemną za wyjątkiem NEGATIVE_INFINITY jest równa POSITIVE_INFINITY.
  • Wartość NEGATIVE_INFINITY podzielona przez dowolną wartość dodatnią za wyjątkiem POSITIVE_INFINITY jest równa NEGATIVE_INFINITY.
  • Wartość NEGATIVE_INFINITY podzielona przez NEGATIVE_INFINITY lub POSITIVE_INFINITY zwraca wartość NaN.
  • Dowolna liczba podzielona przez NEGATIVE_INFINITY jest równa zero.

Własności Number.NEGATIVE_INFINITY można użyć do wskazania błędu warunku, który zwraca liczbę skończoną w przypadku powodzenia. Należy jednak zauważyć, że funkcja isFinite będzie w tym wypadku bardziej odpowiednia.

Przykład

W poniższym przykładzie do zmiennej smallNumber została przypisana wartość mniejsza niż wartość minimalna. Gdy zostaje wykonana instrukcja if, smallNumber posiada wartość "-Infinity", więc przed kontynuowaniem do zmiennej smallNumber jest przypisywana bardziej wykonywalna wartość.

var smallNumber = (-Number.MAX_VALUE) * 2;

if (smallNumber == Number.NEGATIVE_INFINITY) {
 smallNumber = returnFinite();
}

Zobacz także