Date.prototype.toLocaleDateString()

Podsumowanie

Zwraca "date", porcje daty jako łańcuch znaków, używając aktualnych lokalnych konwersji.

Metoda toLocaleDateString polega na znalezieniu formatu daty w systemie operacyjnym. Konwertuje datę do łańcucha znakowego używając konwencji formatowania systemu operacyjnego, gdzie skrypt jest uruchomiony. Na przykład, w USA, miesiąc pojawia się przed dniem (04/15/98), gdzie w Niemczech data wyświetla miesiąc po dniu (15.04.98). Jeśli system operacyjny nie używa, nie spełnia roku 2000 i nie używa pełnego roku dla lat przed 1900 lub po 2000, toLocaleDateString zwraca łańcuch znakowy, który nie jest uległy wobec roku 2000. toLocaleDateString postępuje podobnie do toString, kiedy konwertuje rok, który system operacyjny ma w niewłaściwym formacie.

Metody takie jak getHours, getMinutes i getSeconds dają więcej przenośnych rezultatów niż toLocaleDateString.

Składnia

dateObj.toLocaleDateString([locales [, options]])

Parametry

Check the Browser compatibility section to see which browsers support the locales and options arguments, and the Example: Checking for support for locales and options arguments for feature detection.

{{page('/en-US/docs/Web/JavaScript/Reference/Global_Objects/DateTimeFormat', 'Parameters')}}

The default value for each date-time component property is undefined, but if the weekday, year, month, day properties are all undefined, then year, month, and day are assumed to be "numeric".

Przykłady

Przykład: Zastosowanie toLocaleDateString()

Następujący przykład today jest obiektem Date:

var today = new Date(95,11,18,17,28,35) //miesiąc jest reprezentowany przez liczby od 0 do 11
today.toLocaleDateString()

W tym przykładzie, toLocaleDateString zwraca łańcuch znakowy, który jest podobny do poniższej formy. Dokładny format, jaki znajduje się na platformie.

12/18/95

Zobacz także