Date.prototype.toJSON()

Zwraca objekt Date w postaci tekstu.

Składnia

dateObj.toJSON()

Opis

toJSON() zwraca ciąg znaków (using toISOString() (en-US)) reprezentujący wartość obiektu Date.

Przykłady

Użycie toJSON()

var jsonDate = (new Date()).toJSON();
var backToDate = new Date(jsonDate);

console.log(jsonDate); //2015-10-26T07:46:36.611Z

Specyfikacje

Specification Status Comment
ECMAScript 5.1 (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.toJSON' in that specification.
Standard Początkowa definicja zaimplementowana w JavaScript 1.8.5.
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.toJSON' in that specification.
Standard  
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Date.prototype.toJSON' in that specification.
Living Standard  

Kompatybilność

BCD tables only load in the browser

Zobacz także