window.getSelection

Podsumowanie

Zwraca obiekt zaznaczenia reprezentujący zakres tekstu zaznaczonego przez użytkownika. Zauważ, że nie ma to żadnego powiązania z obiektem listy selekcji DOM!

Składnia

selection =window.getSelection();

Parametry

Przykład

function foo() {
   var selObj = window.getSelection();
   alert(selObj);
   var selRange = selObj.getRangeAt(0);
   // teraz możemy operować na zakresie
}

Uwagi

W JavaScript, kiedy przesyłany jest obiekt selekcji do funkcji, zamiast jej, przesyłana jest jej reprezentacja w postaci ciągu znaków (tj. zaznaczony tekst). Może to złudnie przypominać, że obiekt selekcji wygląda jak ciąg znaków (obiekt string), kiedy tak naprawdę ma swoje własne właściwości i metody. Dokładniej, zwracana jest wartość wywołania metody toString(). I'm treading carefully with the word "convert" here because it could be misinterpreted as a permanent convert - Maian

Specyfikacja

DOM poziomu 0. Nie jest częścią specyfikacji.

Zobacz również

Selection, Range