element.nodeName

Podsumowanie

Zwraca nazwę węzła jako ciąg znaków.

Składnia

nazwa = element.nodeName

nazwa to ciąg znaków reprezentujący nazwę bieżącego elementu. nodeName to atrybut tylko do odczytu.

Uwagi

Poniżej przedstawione są wartości zwracane dla różnych typów węzłów:

Interfejs nodeName
Attr tak samo jak Attr.name
CDATASection "#cdata-section"
Comment "#comment"
Document "#document"
DocumentFragment "#document-fragment"
DocumentType tak samo jak DocumentType.name
Element tak samo jak Element.tagName
Entity nazwa encji
EntityReference nazwa refernecji do encji
Notation nazwa notacji
ProcessingInstruction tak samo jak ProcessingInstruction.target
Text "#text"

Przykład

Dane są poniższe znaczniki

<div id="d1">hello world</div>
<input type="text" id="t"/>

i taki skrypt:

var div1 = document.getElementById("d1");
var poleTekstowe = document.getElementById("t");
poleTekstowe.value = div1.nodeName;

W XHTML-u (lub innym formacie XML) wartość pola tekstowego to "div". W HTML wartość ta to "DIV".

Zauważ, że można było użyć właściwości tagName, ponieważ dla elementów nodeName ma taką samą wartość jak tagName.

Specyfikacja