element.appendChild

Podsumowanie

Metoda Node.appendChild() wstawia określony węzeł na koniec listy dzieci określonego rodzica. Jeśli węzeł ma już rodzica, jest on najpierw od niego oddzielany.

Składnia

var dziecko = element.appendChild(dziecko)
  • element jest rodzicem elementu.
  • dziecko jest węzłem.

Opis

Metoda appendChild zwraca referencję do dodanego węzła. 

Przykład

// Tworzy nowy element paragrafu
var p = document.createElement("p");

// Wstawia go na koniec ciała dokumentu
document.body.appendChild(p);

 

Uwagi

appendChild jest jedną z fundamentalnych metod w programowaniu z użyciem DOM. Metoda ta wstawia nowy węzeł do struktury DOM dokumentu HTML. Jest to druga część procesu stwórz-i-wstaw, podstawowego przy programowym budowaniu strony. Inne związane z tym metody to insertBefore, replaceChild i removeChild.

Jeśli dziecko jest referencją do węzła, który istnieje już w dokumencie, appendChild przenosi go z dotychczasowej pozycji w nowe miejsce (tj. nie ma potrzeby odzielać węzeł od jego rodzica przed wstawieniem go do innego węzła).

Specyfikacja