HTMLFormElement.reset

Podsumowanie

reset przywraca formularz do jego stanu początkowego.

Składnia

HTMLFormElement.reset()

Przykład

document.forms["myform"].reset();

Uwagi

Metoda ta robi to samo, co kliknięcie przycisku Wyczyść w formularzu.

Jeśli kontrolka formularza (jak np. przycisk Wyczyść) posiada nazwę lub id to przycisk Wyczyść będzie krył czyszczenie formularza.

Specyfikacja

DOM Level 2 HTML: reset