GlobalEventHandlers.onblur

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Właściwość onblur należy do Globalnych Uchwytów Zdarzeń (GlobalEventHandlers) i jest Uchwytem Zdarzenia (EventHandler), który służy do obsługi zdarzenia blur. Jest on dostępny dla następujących elementów: Element, Document, oraz Window.

Zdarzenie blur zachodzi, gdy dany element traci "focus" (np. podczas opuszczenia inputa tekstowego).

Notatka: Przeciwieństwem onblur jest onfocus.

Składnia

cel.onblur = jakasFunkcja();

Wartość

jakasFunkcja jest nazwą funkcji albo wyrażeniem funkcji. Jeżeli nie podano argumentu, celowi zostanie przypisana odpowiednia wartość obiektu FocusEvent.

Przykład

Przykład użycia onblur oraz onfocus do zmiany tekstu w elemencie <input>.

HTML

<input type="text" value="CLICK HERE">

JavaScript

let input = document.querySelector('input');

input.onblur = inputBlur;
input.onfocus = inputFocus;

function inputBlur() {
  input.value = 'Focus has been lost';
}

function inputFocus() {
  input.value = 'Focus is here';
}

Rezultat

Kliknij na pole, a następnie obok niego i obserwuj jak zmienia się jego zawartość.

Specyfikacje

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'onblur' in that specification.
Living Standard

Kompatybilność przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
onblurChrome Full support YesEdge Full support 12Firefox Full support YesIE Full support YesOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support

W przeciwieństwie do IE, w którym prawie każdy element może otrzymać efekt zdarzenia blur, tylko kilka elementów z tym zdarzeniem, działa na przeglądarkach opartych o silnik Gecko.

Zobacz również