GlobalEventHandlers.onblur

Właściwość onblur należy do Globalnych Uchwytów Zdarzeń (GlobalEventHandlers) i jest Uchwytem Zdarzenia (event handler), który służy do obsługi zdarzenia blur (en-US). Jest on dostępny dla następujących elementów: Element, Document, oraz Window.

Zdarzenie blur zachodzi, gdy dany element traci "focus" (np. podczas opuszczenia inputa tekstowego).

Notatka: Przeciwieństwem onblur jest onfocus.

Składnia

cel.onblur = jakasFunkcja();

Wartość

jakasFunkcja jest nazwą funkcji albo wyrażeniem funkcji. Jeżeli nie podano argumentu, celowi zostanie przypisana odpowiednia wartość obiektu FocusEvent (en-US).

Przykład

Przykład użycia onblur oraz onfocus do zmiany tekstu w elemencie <input> (en-US).

HTML

<input type="text" value="CLICK HERE">

JavaScript

let input = document.querySelector('input');

input.onblur = inputBlur;
input.onfocus = inputFocus;

function inputBlur() {
  input.value = 'Focus has been lost';
}

function inputFocus() {
  input.value = 'Focus is here';
}

Rezultat

Kliknij na pole, a następnie obok niego i obserwuj jak zmienia się jego zawartość.

Specyfikacje

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'onblur' in that specification.
Living Standard

Kompatybilność przeglądarek

BCD tables only load in the browser

W przeciwieństwie do IE, w którym prawie każdy element może otrzymać efekt zdarzenia blur, tylko kilka elementów z tym zdarzeniem, działa na przeglądarkach opartych o silnik Gecko.

Zobacz również