event.target

Podsumowanie

Zwraca referencję do elementu, do którego zdarzenie zostało pierwotnie wysłane.

Składnia

referencjaDoEventTarget = event.target

Parametry

  • referencjaDoEventTarget to referencja do obiektu EventTarget

Przykład

 d = document.getElementById("d1");
 if e.target != d
    resetGame();
 // nie nasze zdarzenie

Specyfikacja

target