event.eventPhase

Podsumowanie

Wskazuje która faza przepływu zdarzenia jest aktualnie przetwarzana.

Składnia

faza = event.eventPhase 

Parametry

  • faza to liczba o jednej z poniższych wartości:
1 CAPTURING_PHASE faza przechwytywania
2 AT_TARGET zdarzenie przy elemencie docelowym
3 BUBBLING_PHASE faza bąbelkowania

Specyfikacja

eventPhase