event.cancelable

Podsumowanie

Wskazuje, czy zdarzenie można anulować.

Składnia

bool = event.cancelable

Uwagi

To, czy zdarzenie może być anulowane czy nie jest określane w momencie, kiedy zdarzenie jest tworzone. Aby anulować zdarzenie, użyj metody preventDefault na tym zdarzeniu, dzięki czemu nie zostanie wykonana akcja - domyślny rezultat tego zdarzenia.

Specyfikacja

cancelable