Document.designMode

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

document.designMode kontroluje czy dokument może być edytowany. Dopuszczalne wartości to "on" (włączona edycja) oraz "off" (wyłączona edycja). Zgodnie ze specyfikacją, wartość domyślna to "off". Firefox stosuje ten standard. Dla wcześniejszych wersji Chrome oraz IE domyślną wartością było "inherit". Od wersji Chrome 43, standardem jest wartość "off", a "inherit" nie jest wspierane. W IE 6-10, wartość jest używana naprzemiennie.

Składnia

var mode = document.designMode;
document.designMode = "on" || "off";

Przykład

Spraw aby element <iframe> był edytowalny:

iframeNode.contentDocument.designMode = "on";

Specyfikacje

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'designMode' in that specification.
Living Standard Definicja

Kompatybilność przeglądarek

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
designModeChrome Full support 1Edge Full support 12Firefox Full support 1IE Full support 4Opera Full support 9Safari Full support 1.2WebView Android Full support 1Chrome Android Full support 18Firefox Android Full support 4Opera Android Full support 10.1Safari iOS Full support 1Samsung Internet Android Full support 1.0

Legend

Full support  
Full support

Zobacz również