Document.designMode

document.designMode kontroluje czy dokument może być edytowany. Dopuszczalne wartości to "on" (włączona edycja) oraz "off" (wyłączona edycja). Zgodnie ze specyfikacją, wartość domyślna to "off". Firefox stosuje ten standard. Dla wcześniejszych wersji Chrome oraz IE domyślną wartością było "inherit". Od wersji Chrome 43, standardem jest wartość "off", a "inherit" nie jest wspierane. W IE 6-10, wartość jest używana naprzemiennie.

Składnia

var mode = document.designMode;
document.designMode = "on" || "off";

Przykład

Spraw aby element <iframe> był edytowalny:

iframeNode.contentDocument.designMode = "on";

Specyfikacje

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'designMode' in that specification.
Living Standard Definicja

Kompatybilność przeglądarek

BCD tables only load in the browser

Zobacz również