mozilla
Wyniki wyszukiwania

  document.createDocumentFragment

  Podsumowanie

  Tworzy pusty fragment dokumentu.

  Składnia

  var fragmentDokumentu = document.createDocumentFragment();
  

  fragmentDokumentu jest odniesieniem do pustego objektu DocumentFragment.

  Przykład

  var frag = document.createDocumentFragment();
  frag.appendChild(document.createTextNode('Ipsum Lorem'));
  document.body.appendChild(frag);
  

  Uwagi

  DocumentFragment jest minimalnym obiektem dokumentu, który nie posiada rodzica. Obsługuje on następujące metody DOM 2: appendChild, cloneNode, hasAttributes, hasChildNodes, insertBefore, normalize, removeChild, replaceChild.

  Obsługuje on również następujące własności DOM 2: attributes, childNodes, firstChild, lastChild, localName, namespaceURI, nextSibling, nodeName, nodeType, nodeValue, ownerDocument, parentNode, prefix, previousSibling, textContent.

  Różne inne metody potrafią pobrać fragment dokumentu jako argument (na przykład metody interfejsu Node takie jak appendChild i insertBefore), w przypadku których dodawane lub wstawiane są dzieci fragmentu, nie zaś same fragmenty.

  Specyfikacja

  createDocumentFragment

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, khalid32, Diablownik, Jan Dudek, teoli
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,
  Ukryj panel boczny