HTML podstawy

HTML (Hypertext Markup Language) jest to kod używany do tworzenia struktury strony i jej zawartości. Na przykład treść może być uporządkowana w obrębie zestawu akapitów, listy punktowanych punktów lub tabel obrazów i danych. Jak sugeruje tytuł, ten artykuł daje podstawy do zrozumienia HTML i jego funkcji.

Czym właściwie jest HTML?

HTML nie jest językiem programowania; jest językiem znaczników (ang. markup language). HTML składa się z serii znaczników (tagów), których używa się do zamknięcia, opakowania różnych części treści, tak aby wyglądały i/lub działały w określony sposób. Z pomocą tagów możesz ze słów czy obrazów zrobić linki do innych stron, sprawić by były napisane kursywą, większą czcionką, wytłuścić je itd. Na przykład weźmy poniższą treść:

My cat is very grumpy

Jeśli chcemy utworzyć z niej paragraf, wystarczy użyć odpowiednich tagów:

<p>My cat is very grumpy</p>

Anatomia elementu HTML

Przyjrzyjmy się nieco dokładniej jak tworzymy paragraf.

Główne składniki naszego elementu to:

 1. Tag otwierający: Znacznik ten zawiera nazwę elementu (w tym wypadku "p") otoczony parą ostrych nawiasów (znak mniejszości i większości na klawiaturze - przyp. tłum.)
 2. Tag zamykający: Jest w zasadzie taki sam jak tag otwierajacy z wyjątkiem tego, że obowiązkowo musi zawierać znak slash przed nazwą tagu. Oznacza to, że w tym miejscu kończy się dany element. Jeśli w kodzie nie umieścisz znaku końca elementu, co jest częstym błędem poczatkujących twórców stron, może to spowodować nieoczekiwane błędy podczas wyświetlania i działania strony.
 3. Zawartość: Po prostu treść elementu, w tym wypadku jest to tekst.
 4. Element: Element to całość tej konstrukcji: tag otwierający plus zawartość plus tag zamykajacy.

Elementy mogą zawierać atrybuty, np:

Atrybuty zawierają dodatkowe informacje o elemencie, które nie są widoczne dla odwiedzających stronę. W tym przykładzie class jest nazwą atrybutu, a editor-note jest jego wartością. Atrybut class pozwala nadać elementowi indentyfikator, który potem może być użyty do nadania stylu elementowi przez CSS lub do innych celów.

Atrybut zawsze powinien mieć:

 1. Spację między nazwą tagu a nazwą atrybutu (lub innego atrybutu, jeśli dany element ma więcej atrybutów).
 2. Nazwę atrybutu oraz znak równości.
 3. Wartość podaną w cudzysłowie.

Uwaga: Proste wartości atrybutów, które nie zawierają białych znaków ASCII (ani żadnego ze znaków " ' ` = < > ) mogą pozostać bez cudzysłowów, ale zaleca się używać cudysłowów dla wszystkich wartości atrybutów, ponieważ czyni to kod bardziej spójnym i zrozumiałym.

Zagnieżdżanie elementów

Możesz elementy umieszczać wewnąrz innych elementów kodu HTML — nazywa się to zagnieżdżaniem. Jeśli chcemy podkreślić, że nasz kot jest bardzo gderliwy, możemy otoczyć slowo "bardzo" tagiem wytluszczającym <strong>:

<p>My cat is <strong>very</strong> grumpy.</p>

Jednak musisz upewnić się, że elementy te są odpowiednio zagnieżdżone: w powyższym przykładzie najpierw otwieramy element <p>, następnie element <strong>, dalej musimy zamknąć element <strong> a dopiero potem <p>. Poniższy przykład jest błędny:

<p>My cat is <strong>very grumpy.</p></strong>

Elementy muszą zaczynać się i kończyć we właściwy sposób, tak aby jeden zawierał się w drugim. Jeśli elementy będą niewłaściwie domknięte, jak w przykładzie wyżej, przeglądarka będzie próbowała zgadnąć co miałeś na myśli, co może prowadzić do nieoczekiwanych rezultatów. Nie rób tak!

Elementy puste

Czasem elementy nie mają zawartości i nazwyamy je elementami pustymi. Weźmy element <img> (en-US), który używaliśmy wcześniej w naszym kodzie HTML:

<img src="images/firefox-icon.png" alt="My test image">

Element ten zawiera dwa atrybuty, ale nie posiada tagu zamykającego </img>ani żadnej treści. To dlatego, że element ten nie opakowuje żadnej treści, której miałby nadawać wygląd. Jego zadaniem jest załączenie do strony obrazka, który pojawi się na stronie.

Anatomia dokumentu HTML

Na razie tyle podstaw poszczgólnych elementów. Teraz przyjrzymy się, w jaki sposób są one łączone, aby utworzyć całą stronę HTML. Powróćmy do kodu, który umieściliśmy w naszym przykładzie index.html (który poznaliśmy po raz pierwszy w artykule Struktura plików witryny):

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>My test page</title>
 </head>
 <body>
  <img src="images/firefox-icon.png" alt="My test image">
 </body>
</html>

Mamy tutaj:

 • <!DOCTYPE html>doctype czyli typ dokumentu. Dawno temu, gdy HTML był jeszcze młody (około 1991/2 roku), doctypy miały działać jako linki do zestawu reguł, których strona HTML musiała przestrzegać, aby była uważana za poprawną HTML, co mogło służyć do automatycznego sprawdzania błędów i innych przydatnych rzeczy. Jednak w dzisiejszych czasach nikt nie dba o nie, a tak naprawdę jest tylko historycznym artefaktem, który trzeba uwzględnić, aby wszystko działało dobrze. Na razie to wszystko, co musisz wiedzieć.
 • <html></html> — element <html> zawiera całą treść strony i czasem nazwany jest elementem bazowym (ang. root element). Wskazuje, gdzie zaczyna i kończy się kod HTML.
 • <head></head> — element <head> to tzw. nagłówek strony. Ten element działa jak kontener dla wszystkich elementów, które chcesz umieścić na stronie HTML, ale nie w treści, które wyświetlasz przeglądającym twoją stronę. Obejmuje to takie rzeczy jak {Glossary("keyword", "keywords")}} i opis strony, który ma się pojawiać w wynikach wyszukiwania, styl CSS, stylowanie naszej treści, deklaracje zestawu znaków, użytych skryptow i inne.
 • <body></body> — element <body>. Zawiera całą zawartość, która ma być wyświetlana użytkownikom internetowym podczas odwiedzania Twojej strony, niezależnie od tego, czy chodzi o tekst, obrazy, wideo, gry, odtwarzalne ścieżki dźwiękowe czy cokolwiek innego.
 • <meta charset="utf-8">ten element ustawia zestaw znaków, którego twój dokument powinien używać do wyświetlenia treści strony. W tym wypadku jest to UTF-8, który zawiera większość znaków z większości ludzkich języków pisanych. Zasadniczo jest w stanie obsłużyć dowolne treści tekstowe, które można na nim umieścić. Nie ma powodu, aby tego nie ustawiać, a to pomoże uniknąć późniejszych problemów.
 • <title></title> — element <title>.  Ustawia tytuł strony, który jest tytułem wyświetlanym na karcie przeglądarki, do której wczytywana jest strona. Służy ona również do opisu strony po dodaniu jej do zakładek ulubionych, a także pokazuje tutuł strony w wynikach wyszukiwania.

Obrazy

Zajmijmy się teraz ponownie elementem <img> (en-US):

<img src="images/firefox-icon.png" alt="My test image">

Jak powiedzieliśmy wcześniej, ten element odpowiada za wyświetlanie obrazu na stronie. Atrybut src (źródło - ang. source) wskazuje ścieżkę do pliku z obrazem.

Mamy również załączony atrybut alt (ang. alternative). Ten atrybut określa jaki napis powinien pojawić się na stronie, jeśli użytkownikowi nie został z jakiegoś powodu wyświetlony obraz:

 1. Użytkownicy niewidzący lub z poważnymi wadami wzroku często korzystają z narzędzi nazywanymi czytnikami ekranu, które pozwalają im odczytać tekst alternatywny.
 2. Czasem coś pójdzie nie tak i obraz nie jest wyświetlany na stronie. Na przykład spróbuj zmienić ścieżkę wewnątrz atrybutu src na błędną. Jeśli zapiszesz i ponownie załadujesz stronę, powinieneś zobaczyć coś takiego zamiast obrazu:

Kluczowe dla atrybutu alt jest użycie dobrego opisu obrazka. Piszący tekst alternatywny powinien zapewnić czytelnikowi wystarczającą ilość informacji, aby ten mógł dobrze zrozumieć co przekazuje obraz. W tym przykładzie nasz alternatywny tekst "Mój obraz testowy" wcale nie jest dobry. Znacznie lepiej dla naszego obrazka z logo Firefoxa będzie napisać "Logo Firefoxa: płonący lis otaczający Ziemię".

Teraz spróbuj wymyślić dobre teksty alternatywne dla swojego obrazka.

Uwaga: Dowiedz się więcej na temat dostępności na stronie MDN's Accessibility landing page.

Tagowanie tekstu

W tej sekcji omowimy podstawowe znaczniki HTML do tagowania tekstu strony.

Nagłówki

Elementy nagłówków pozwalają określić, że określone części treści są nagłówkami - lub podtytułami - treści. W taki sam sposób, w jaki książka ma tytuł główny, tytuły rozdziałów i napisy, może również wyglądać dokument HTML. HTML zawiera sześć poziomów nagłówków, <h1> (en-US) - <h6> (en-US), chociaż najczęściej będziesz używać tylko co najwyżej 3-4 z nich:

<h1>My main title</h1>
<h2>My top level heading</h2>
<h3>My subheading</h3>
<h4>My sub-subheading</h4>

Teraz spróbuj dodać odpowiedni nagłówej do twojej strony w pliku HTML, tuż nad elementem <img> (en-US).

Note: Zobaczysz, że Twój nagłówek na poziomie 1 ma już ustawiony niejawny styl. Nie używaj elementów nagłówka po to, aby uzyskać tekst większy lub pogrubiony, ponieważ są one używane z powodów semantycznych i innych przyczyn, takich jak SEO. Spróbuj utworzyć znaczącą sekwencję nagłówków na swoich stronach, bez pomijania poziomów.

Paragrafy

Jak wyjaśniono wcześniej, elementy <p> służą do formatowania parafrafów tekstu; będziesz ich często używać podczas oznaczania zwykłej treści tekstowej:

<p>This is a single paragraph</p>

Dodaj do swojego tekstu na stronie jeden lub więcej paragrafów (powinieneś go mieć po lekturze artykułu Jak powinna wyglądać twoja strona internetowa?). Paragrafy umieść bezpośrednio pod elementem <img> (en-US).

Listy

Wiele stron internetowych posiada listy, a HTML ma odpowiedni element do ich utworzenia. Tworzenie listy zawsze wymaga przynajmniej dwóch elementów. Najpopularnieszymi typami list są lista numerowana i lista wypunktowana

 1. Lista wypunktowana jest rodzajem listy, gdzie kolejność jej elementów nie ma znaczenia, np. lista zakupów. Aby ją utworzyć użyj znacznika <ul> (ang. unordered list).
 2. Lista numerowana jest rodzajem listy, gdzie kolejność jej elementów ma znaczenie, np. przepis na coś. Do tego rodzaju listy używany jest znacznik <ol> (ang. ordered list).

Każdy element listy musi być umieszczony w swoim znaczniku <li> (ang. list item).

Na przykład, jeśli chcielibyśmy utworzyć listę z poniższego paragrafu:

<p>At Mozilla, we’re a global community of technologists, thinkers, and builders working together ... </p>

Możemy to zrobić w następujący sposób:

<p>At Mozilla, we’re a global community of</p>

<ul>
 <li>technologists</li>
 <li>thinkers</li>
 <li>builders</li>
</ul>

<p>working together ... </p>

Spróbuj dodać oba rodzaje list do swojej przykładowej strony.

Linki (odnośniki)

Odnośniki są bardzo ważne — są tym co sprawia, że Sieć jest Siecią! Aby utworzyć odnośnik musimy użyć prostego elementu — <a> — "a" jest skrótem od angielskiego "anchor", czyli kotwica. Aby zrobić z twojego teksu w paragrafie link, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz jakiś tekst. My wybraliśmy "Mozilla Manifesto".
 2. Umieść go wewnątrz elementu <a>:
  <a>Mozilla Manifesto</a>
 3. Nadaj elementowi <a> atrybut href:
  <a href="">Mozilla Manifesto</a>
 4. Wypełnij atrybut href odpowiednią zawartością, tj. adresem strony do jakiej twoj odnośnik ma prowadzić:
  <a href="https://www.mozilla.org/en-US/about/manifesto/">Mozilla Manifesto</a>

Możesz otrzymać nieoczekiwany rezultat jeśli w adresie pominiesz część https:// lub http://, zwana  protokołem. Po dodaniu linku przetestuj stronę czy odnośnik prowadzi tam gdzie chciałeś.

href może się wydawać niejasnym wyborem dla nazwy atrybutu. Jeśli masz problem z zapamiętaniem go, pamietaj że oznacza on hipertekstową referencję (ang. hypertext reference)

Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, dodaj odnośnik na twojej stronie.

Podsumowanie

Jeśli podążałeś za instrukcjami zawartymi w tym artykule, obecnie twoja strona powinna wyglądać podobnie do tej poniżej (możesz ją również zobaczyć tutaj):

A web page screenshot showing a firefox logo, a heading saying mozilla is cool, and two paragraphs of filler text

Jeśli gdzieś po drodze utknąłeś, zawsze możesz porównać swój kod z  GitHub ukończonymi przykładami na GitHubie.

Tutaj jedynie prześlizgnęliśmy się po powierzchni HTMLa. Aby dowiedzieć się więcej przejdź do strony Nauka HTMLa .