Czym jest CSS

 

Ta strona opisuje, czym jest CSS.

Informacja: Czym jest CSS?

CSS jest językiem określającym, jak dokumenty mają być prezentowane użytkownikowi.

Dokumentjest to kolekcja informacji ułożona w strukturę przy użyciujęzyka znaczników.

Przykłady
 • Strona, taka jak ta, jest dokumentem.
  Informacje, które widzisz na stronie, zazwyczaj są ułożone w strukturę przy użyciu języka znaczników HTML (HyperText Markup Language).
 • Okienko dialogowe w aplikacji Mozilli jest dokumentem.
  Kontrolki interfejsu użytkownika, które widzisz w okienku dialogowym Mozilli, są ułożone w strukturę przy użyciu języka znaczników XUL (XML User-interface Language).

W tym kursie bloki oznaczone Więcej szczegółów, jak poniższy, zawierają informacje, których znajomość nie jest wymagana do dalszego korzystania z kursu. Jeżeli się spieszysz, możesz spokojnie pominąć te bloki i na przykład wrócić do nich później.

Więcej szczegółów

Dokument nie jest tym samym co plik. Dokument może, ale nie musi być składowany w pliku.

Na przykład dokument, który w tym momencie czytasz, nie jest zapisany w pliku. Kiedy Twoja przeglądarka prosi o stronę, serwer odpytuje bazę danych i generuje dokument, składając jego części z wielu plików i fragmentów z bazy danych. Jednak w trakcie tego kursu będziesz pracować z dokumentami składowanymi w plikach.

Więcej informacji na temat dokumentów i języków znaczników znajdziesz w innych częściach tej strony — na przykład:

HTML o stronach internetowych
XML o strukturalnych dokumentach
SVG o grafice
XUL o interfejsie użytkownika w Mozilli

Prezentowaniedokumentu użytkownikowi oznacza skonwertowanie go do postaci, w jakiej będzie on przydatny użytkownikowi. Mozilla prezentuje dokumenty wizualnie — na przykład na ekranie komputera, obrazie wyświetlanym przez projektor lub wydruku.

Więcej szczegółów
CSS jest przeznaczony nie tylko dla przeglądarek i prezentacji graficznych. W formalnej terminologii CSS program, który prezentuje dokumenty użytkownikowi, nazywany jestagentem (ang. User Agent - UA). Przeglądarka jest tylko jednym z wielu rodzajów UA. Jednakże część pierwsza tego kursu skupia się na pracy z językiem CSS w przeglądarce.

Formalne definicje terminologii związanej z CSS znajdziesz w Specyfikacji CSS w dziale Definicje.

Zadanie: Tworzenie dokumentu

Stwórz nowy katalog, a w nim nowy plik. Ten plik będzie Twoim dokumentem.

Skopiuj i wklej poniższy kod HTML. Zapisz plik pod nazwą doc1.html

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>Sample document</title>
 </head>

 <body>
  <p>
   <strong>C</strong>ascading
   <strong>S</strong>tyle
   <strong>S</strong>heets
  </p>
 </body>
</html>

Otwórz nowy panel lub nowe okno w Twojej przeglądarce i otwórz ten plik.

Powinieneś zobaczyć tekst zaczynający się od pogrubionych liter:

Cascading Style Sheets

To, co widzisz w przeglądarce, może się trochę różnić z powodu ustawień przeglądarki oraz tego wiki. Jeżeli istnieją jakieś różnice w kroju pisma, odstępach i kolorach, które widzisz, nie jest to żaden problem.

Co dalej?

Jeżeli masz problemy ze zrozumieniem tej strony lub chcesz ją skomentować, pomóż nam, dopisując się na stronie Dyskusji.

Twój dokument nie używa jeszcze CSS. Na następnej stronie zaczniesz używać CSS do określania stylów: Po co używać CSS