Onze vrijwilligers hebben dit artikel nog niet naar het Nederlands vertaald. Doe mee en help de klus te klaren!
U kunt het artikel ook in het English (US) lezen.

The CanvasRenderingContext2D.shadowColor property of the Canvas 2D API specifies the color of the shadow.

Syntax

ctx.shadowColor = color;
color
A DOMString parsed as CSS <color> value. The default value is fully-transparent black.

Examples

Using the shadowColor property

This is just a simple code snippet using the shadowColor property to set a shadow color. Note that shadows are only drawn, if the shadowColor property is set (non-transparent) and either the shadowBlur, the shadowOffsetX, or the shadowOffsetY property are non-zero.

HTML

<canvas id="canvas"></canvas>

JavaScript

var canvas = document.getElementById('canvas');
var ctx = canvas.getContext('2d');

ctx.shadowColor = 'black';
ctx.shadowOffsetY = 10;
ctx.shadowOffsetX = 10;

ctx.fillStyle = 'green'
ctx.fillRect(10, 10, 100, 100);

Edit the code below and see your changes update live in the canvas:

Specifications

Specification Status Comment
HTML Living Standard
The definition of 'CanvasRenderingContext2D.shadowColor' in that specification.
Living Standard  

Browser compatibility

FeatureChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafari
Basic support Yes12 Yes Yes Yes Yes
FeatureAndroid webviewChrome for AndroidEdge mobileFirefox for AndroidOpera AndroidiOS SafariSamsung Internet
Basic support Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes

 • In WebKit- and Blink-based browsers, a non-standard and deprecated method ctx.setShadow() is implemented besides this property.
  setShadow(width, height, blur, color, alpha);
  setShadow(width, height, blur, graylevel, alpha);
  setShadow(width, height, blur, r, g, b, a);
  setShadow(width, height, blur, c, m, y, k, a);
  

See also

Documentlabels en -medewerkers

Aan deze pagina hebben bijgedragen: fscholz, nmve, erikadoyle, Sebastianz
Laatst bijgewerkt door: fscholz,