HTML

Để xây dựng trang web, bạn nên biết về HTML - công nghệ cơ bản được sử dụng để xác định cấu trúc của trang web. HTML được sử dụng để xác định xem nội dung web của bạn có được nhận dạng như một đoạn, danh sách, tiêu đề, liên kết, hình ảnh, trình phát đa phương tiện, biểu mẫu hay một trong nhiều thành phần có sẵn khác hay thậm chí là phần tử mới mà bạn định nghĩa.

Lộ trình học tập

Cách lý tưởng nhất để bắt đầu quá trình học tập của bạn là học HTML. Khởi đầu bằng việc đọc Giới thiệu về HTML. Sau đó, bạn có thể tiếp tục tìm hiểu về các chủ đề nâng cao hơn như:

  • HTML5 APIs
  • CSS, và sử dụng nó như nào để tạo kiểu HTML (ví dụ như chuyển đổi kích cỡ văn bản của bạn và phông đã được sử dụng, thêm viền và điểm bóng, bố trí trang của bạn với vô số những cột, thêm hình động cùng những hiệu ứng bắt mắt khác.)
  • JavaScript, và làm thế nào để thêm chức năng linh động vào các trang web( ví dụ như tìm vị trí của bạn và đánh dấu nó trên một bản đồ, làm cho phần tử Ul xuất hiện/ biến mất khi bạn thiết lập một button, lưu giữ sơ bộ giữ liệu của người dùng trên máy tính của họ, và còn rất nhiều việc khác nữa.)

Trước khi bắt đầu chủ đề này, bạn nên có ít nhất hiểu biết cơ bản về việc sử dụng máy tính, và việc sử dụng trang web một cách thụ động (ví dụ chỉ nhìn vào đó và tiếp nhận nội dung). Bạn nên có một hệ thiết lập môi trường làm việc chi tiết như trong Installing basic software, và hiểu được là làm sao để có thể tạo và quản lý các files chi tiết như trong Dealing with files — cả 2 đều là những phần nhỏ của Getting started with the web mô đun hoàn chỉnh cho người mới bắt đầu.

Chúng tôi khuyến khích các bạn tìm hiểu qua Getting started with the web trước khi bước vào chủ đề này, tuy nhiên thì cũng không thực sự cần thiết cái mà được bao quát trong những bài viết của HTML basics vì nócũng được tổng quát trong Introduction to HTML mô đun của chúng tôi tuy rằng là chi tiết hơn nhiều.

Modules

This topic contains the following modules, in a suggested order for working through them. You should definitely start with the first one.

Introduction to HTML
This module sets the stage, getting you used to important concepts and syntax, looking at applying HTML to text, how to create hyperlinks, and how to use HTML to structure a webpage.
Multimedia and embedding
This module explores how to use HTML to include multimedia in your web pages, including the different ways that images can be included, and how to embed video, audio, and even entire other webpages.
HTML Tables
Representing tabular data on a webpage in an understandable, accessible way can be a challenge. This module covers basic table markup, along with more complex features such as implementing captions and summaries.
HTML Forms
Forms are a very important part of the Web — these provide much of the functionality you need for interacting with web sites, e.g. registering and logging in, sending feedback, buying products, and more. This module gets you started with creating the client-side parts of forms.

Solving common HTML problems

Use HTML to solve common problems provides links to sections of content explaining how to use HTML to solve very common problems when creating a webpage: dealing with titles, adding images or videos, emphasizing content, creating a basic form, etc.

See also

HTML (HyperText Markup Language) on MDN.
The main entry point for HTML documentation on MDN, including detailed element and attribute references — if you want to know what attributes an element has or what values an attribute has, for example, this is a great place to start.