We're looking for a person or people to help audit MDN to find places we could speed up. Is this you or someone you know? Check out the RFP: https://mzl.la/2IHcMiE

Bản dịch này chưa hoàn thành. Xin hãy giúp dịch bài viết này từ tiếng Anh.

Trang web của bạn sẽ trông như thế nào? Phần này sẽ đề cập về việc lên kế hoạch cho những gì bạn phải làm trước khi bắt tay vào viết code, ví dụ như "Trang web của bạn có những thông tin gì?", "Bạn muốn font chữ và màu sắc chủ đạo cho trang web là gì?" hay "Trang web của bạn dùng để làm gì".

Lên kế hoạch

Trước khi bạn làm bất cứ điều gì, bạn cần phải có ý tưởng. Trang web của bạn có thể làm gì? Một trang web có thể làm mọi thứ, nhưng bạn nên bắt đầu từ những thứ căn bạn nhất. Chúng ta sẽ bắt đầu trang web căn bản với heading (tiêu đề), một tấm hình, và một vài đoạn văn bản. 

Để bắt đầu, chúng ta cần trả lời những câu hỏi sau: 

  1. Trang web của bạn nói về chủ đề gì? Bạn thích chó, New York hay Pacman?
  2. Trang web của bạn bao gồm những thông tin gì? Viết tiêu đề, một vài đạon văn bản và tìm một tấm hình mà bạn muốn để lên trang web của bạn. 
  3. Trang web của bạn sẽ trông như thế nào, một cách tổng quát nhất. Màu nền là màu gì? Font chữ như thế nào là phù hợp? Trịnh trọng, mang tính chất hoạt hình vui nhộn, to và rõ ràng, hay tinh tế. 

Chú ý: Nhưng trang web phức tạp thì cần một kế hoạc chi tiết hơn bao  gồm các màu sắc sử dụng khác nhau, font chữ, khoảng cách giữa các mục, cách viết phù hợp, v.v... Những chi tiết này được ghi lại trong design guide (hướng dẫn thiết kế) hoặc brand book (quyển sách thương hiệu). Bạn có thể xem ví dụ sau đây: Firefox OS Guidelines.

Phác thảo trang web

Tiếp theo, dùng bút và giấy phác thảo căn bạn trang web của bạn. Cho một trang web căn bản, bạn không cần phải đòi hỏi cao ở bản phác thảo nhưng bạn nên tập thói quen luôn phác thảo trước khi làm một trang web. Nên nhớ, bạn không cần phải là Van Gogh! 

Note: Even on real, complex websites, the design teams usually start out with rough sketches on paper, and later on build digital mockups using a graphics editor or web technologies.

Web teams often include both a graphic designer and a user-experience (UX) designer. Graphic designers, obviously, put together the visuals of the website. UX designers have a somewhat more abstract role addressing how users will experience and interact with the website.

Choosing your assets

At this point, it's good to start putting together the content that will eventually appear on your webpage.

Text

You should still have your paragraphs and title from earlier. Keep these close by.

Theme color

To choose a color, go to the Color Picker and find a color you like. When you click on a color, you'll see a strange six-character code like #660066. That's called a hex(adecimal) code, and represents your color. Copy the code down somewhere safe for now.

Images

To choose an image, go to Google Images and search for something suitable.

  1. When you find the image you want, click on the image.
  2. Press the View image button.
  3. On the next page, right-click the image (Ctrl + click on a Mac), choose Save Image As..., and choose a safe place to save your image. Alternatively, copy the image's Web address from your browser's address bar for later use.

Note: Most images on the Web, including in Google Images, are copyrighted. To reduce your likelihood of violating copyright, you can use Google's license filter. Just 1) click on Search tools, then on 2) Usage rights:

Font

To choose a font:

  1. Go to Google Fonts and scroll down the list until you find one you like. You can also use the controls on the left to further filter the results.
  2. Click the Add to collection button next to the font you want.
  3. Click the Use button in the panel at the bottom of the page.
  4. On the next page, scroll down to sections 3 and 4, and copy the lines of code Google gives you into your text editor to save for later.

 

Document Tags and Contributors

 Những người đóng góp cho trang này: trannguyenhb, Thokaka92
 Cập nhật lần cuối bởi: trannguyenhb,