Number.prototype.toExponential()

Метод toExponential() повертає рядок, що відображає об'єкт Number в експоненціальному позначенні.

Синтаксис

numObj.toExponential([fractionDigits])

Параметри

fractionDigits
Необов'язковий параметр. Ціле число, яке визначає кількість цифр після десяткової крапки. За замовчуванням використовується стільки цифр, скільки необхідно для відображення числа.

Значення, що повертається

Рядок, що відображає об'єкт Number в експоненційному позначенні, з однією цифрою перед десятковою крапкою, округлене до fractionDigits цифр після крапки. 

Винятки

RangeError
Якщо значення fractionDigits занадто маленьке або занадто велике. Значення між 0 і 20, включно, не спричинять RangeError. Також реалізації можуть підтримувати більші та менші значення.
TypeError
Якщо цей метод викликається на об'єкті, який не є об'єктом Number.

Опис

Якщо аргумент fractionDigits не вказаний, кількість цифр після десяткової крапки за замовчуванням дорівнює кількості цифр, необхідній для унікального відображення значення.

Якщо ви використовуєте метод toExponential() на числовому літералі, і цей літерал не має експоненціального показника та десяткової крапки, залиште пробіл(и) перед крапкою, що передує виклику методу, щоб запобігти її інтерпретації як десяткової крапки.

Якщо число має більше цифр, ніж вимагає параметр fractionDigits, число округлюється до найближчого числа, представленого цифрами fractionDigits. Дивіться приклад округлення в описі методу toFixed(), який також застосовується у toExponential().

Приклади

Використання toExponential

var numObj = 77.1234;

console.log(numObj.toExponential());  // виводить 7.71234e+1
console.log(numObj.toExponential(4)); // виводить 7.7123e+1
console.log(numObj.toExponential(2)); // виводить 7.71e+1
console.log(77.1234.toExponential()); // виводить 7.71234e+1
console.log(77 .toExponential());     // виводить 7.7e+1

Специфікації

Специфікація
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Number.prototype.toExponential' in that specification.

Сумісність з веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Дивіться також