Number.isInteger()

Метод Number.isInteger() визначає, чи є передане значення цілим числом.

Синтаксис

Number.isInteger(value)

Параметри

value
Значення для перевірки.

Повертає

Значення типу Boolean, що вказує, чи є надане значення цілим числом.

Опис

Якщо параметр є цілим числом, повертає true, інакше вертає false. Якщо значення дорівнює NaN або Infinity, повертає false. Цей метод також повертає true для чисел з плаваючою крапкою, які можуть бути представлені як цілі.

Поліфіл

Number.isInteger = Number.isInteger || function(value) {
 return typeof value === 'number' &&
  isFinite(value) &&
  Math.floor(value) === value;
};

Приклади

Використання isInteger

Number.isInteger(0);     // true
Number.isInteger(1);     // true
Number.isInteger(-100000);  // true
Number.isInteger(99999999999999999999999); // true

Number.isInteger(0.1);    // false
Number.isInteger(Math.PI);  // false

Number.isInteger(NaN);    // false
Number.isInteger(Infinity); // false
Number.isInteger(-Infinity); // false
Number.isInteger('10');   // false
Number.isInteger(true);   // false
Number.isInteger(false);   // false
Number.isInteger([1]);    // false

Number.isInteger(5.0);    // true
Number.isInteger(5.000000000000001); // false
Number.isInteger(5.0000000000000001); // true

Специфікації

Specification
ECMAScript (ECMA-262)
The definition of 'Number.isInteger' in that specification.

Підтримка веб-переглядачами

BCD tables only load in the browser

Див. також

 • Об'єкт Number, до якого належить цей метод.